Едва 10% от българите биха могли да посрещнат ежедневните си разходи, ако останат без работа за шест или повече месеца. Около 31% от тях биха могли да покриват харчовете си за седмица, а 26,2% от тях биха се справили с тази задача за един месец , ако изгубят източника си на доходи.

Това показва проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Данните в 2020 International Survey of Adult Financial Literacy очертават, че значителна част от хората от всички 26 държави, включени в изследването, не са достатъчно финансово подготвени за евентуален икономически шок.

Според отговорите на всички 125 787 души, включени в анкетите, 42% от тях се притесняват от това дали ще могат да покриват разходите си, а 40% признават, че се опасяват от финансовото си положение.

Общо 28% от респондентите смятат, че биха издържали една седмица, ако останат без работа, 25% смятат, че биха се правили в рамките на един месец, а 18% са на мнение, че ще могат да покриват разходите си в следващите 6 месеца.

Снимка 496185

Източник: ОИСР

Колко българи плащат сметките си навреме и колко не са могли да покрият разходите си през миналата година?

От ОИСР посочват, че 74% от анкетираните българи признават, че внимават как харчат парите си и внимателно обмислят покупките си. В това отношение страната ни изостава зад доста държави в категорията с по-ниски доходи, като Северна Македония и Черна гора.

От друга страна българите са по-внимателни с разходите си от повечето европейски членки от Централна и Източна Европа, както и от западноевропейците.

Снимка 496186

Източник: ОИСР

Относително висок процент от анкетираните хора от нашата страна посочват, че успяват да платят сметките си навреме - 83,3% от анкетираните. За сравнение това важи за около 80% от чехите и унгарците, за 73% от хърватите и за едва 66 и 50% от италианците и германците.

Междувременно повече от половината анкетирани българи признават, че през изминалата година разходите им са предвишавали размера на доходите им. В по-голяма степен това важи за анкетираните от Перу, Молдова, Индонезия, Колумбия и Грузия. От друга страна под 20% от германците, чехите, австрийците, поляците и корейците признават, че са имали същия проблем.

Снимка 496184

Източник: ОИСР