В съответствие със Закона за администрацията и Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, съгласувано с министър - председателя на България, Камелия Лозанова е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, считано от 6 декември 2013 г., съобщиха от пресцентъра Министерство на труда и социалната политика.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта е назначен Асен Руменов Ангелов.

Асен Ангелов е доктор по икономика от Стопанска академия „Д.А.Ценов" - Свищов и магистър по международни икономически отношения от Университет за национално и световно стопанство - София. Специализирал е финансов мениджмънт и анализ в Делауерски университет в САЩ. Има дългогодишен управленски опит в сферата на европейските фондове и международните проекти.

През периода 2005-2008 г. е заемал ръководни длъжности в Агенцията по заетостта като началник сектор „Предприсъединителни фондове" и началник на отдел „Програми и проекти". Работил е като нещатен експерт към 40-то Народно събрание на Република България в областта на синхронизацията и адаптацията на българското законодателство спрямо европейските директиви и евроинтеграционните процеси. В периода от юни 2008г. до март 2009г. е заемал длъжността главен и административен секретар на Държавен фонд „Земеделие". Владее отлично английски език.