Климатичните фактори на този етап не влияят върху състоянието и развитието на семковите овощни видове като ябълка, круша и дюля. При тях няма развитие и набъбване на плодните пъпки и опасността от измръзване при евентуално застудяване ще е незначителна, съобщават от Националната служба за съвети в земеделието.

Бадемът, кайсията, прасковата и джанката се намират в момента във фаза на „набъбване на пъпките". В това състояние в предходни години са били в края на месец февруари.

При кайсията и прасковата, температури до -15°С в тази фаза могат да предизвикат измръзване не само на плодни и листни пъпки, но и на плододаваща дървесина.

В момента всички бадемови сортове включително и късно цъфтящите са в принудителен покой, при който повечето от тях са във фаза „зелено око" - начало на фенофаза цъфтеж. При условие, че температурите се понижат в края на януари и през февруари до -8°С може да се очаква измръзване на пъпките при бадемите.

От костилковите овощни видове с по-добра студоустойчивост са черешата и вишната, а с най-добра сливата. При черешите са възможни измръзвания, особено при ранните сортове.

При положение, че температурите през месеците януари и февруари се понижат до -15°С, няма да има опасност за следващите етапи от развитието при лозата. 

За да изследват състоянието  на посевите и овошките, Националната служба по растителна защита и инспекторите от Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ) във всички области на страната са извършили маршрутни обследвания през периода от 8 до 24 януари 2007 г.

Направен е анализ и оценка на получените данни за здравното състояние на есенниците в страната, като цяло общото състояние на посевите е добро