Застрахователната компания ДЗИ вече си има нов търговски пълномощник, съобщиха от дружеството. 

Позицията се поема от Десислава Христова Тотева, която досега беше член на управителния съвет на застрахователната компания.

Назначението на Тотева е одобрено и от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" Ралица Агайн.

Тотева ще бъде търговски пълномощник както на ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане", така и на ЗПАД "ДЗИ".