Икономически ръст чрез субсидиране: през изминалата година предприятията в Германия са получили държавни помощи в размер на 20 млрд. евро, информира Die Welt. По този показател Германия е в началото със солидна преднина в сравнение с останалите държави от ЕС. Данните са осигурени от Европейската Комисия.

Франция е подпомогнала предприятията си с десет милиарда евро, Италия с шест милиарда, а Обединеното кралство - с 5 млрд. Като цяло през изминалата година в ЕС са изтекли € 64 млрд. от държавата в посока предприемачите. Спрямо предходната година намалението е с 1.5%.

Според обзора на ЕС, Германия дава четири пъти повече субсидии, отколкото десетте нови членки заедно. Говорител на Еврокомисаря по конкуренцията Нели Крос посочва, че „нивото на държавна подкрепа там е изключително високо".

Повечето средства са целево разпределени, например за опазване на околната среда или изследователска и развойна дейност. Субсидиите в целия ЕС имат дял в икономическия продукт от 0.6%. Германия има по-висок от средното дял от 0.9% от БВП субсидии.