Капман Грийн Енерджи Фонд АД търси допълнителен капитал за изграждане на малки соларни проекти на покриви и фасади – инвестиция, доказала своята ефективност в европейски страни като Австрия, Германия и други, става ясно от информация на дружеството.

Желаещите да участват в увеличението ще могат да подадат своите заявки за закупуване на права в периода между 5 и 20 юни тази година. Размерът на емисията е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 броя поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев.

Стремежът ни е да дадем на инвеститорите на БФБ-София АД един специализиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия със стабилна дългосрочна възвръщаемост“, казва изпълнителният директор Николай Ялъмов. „Очакваме сериозен инвеститорски интерес, поради факта, че инсталациите върху покриви тепърва ще се развиват в България, а както разбрахме от предварителните ни разговори с инвеститори – те са във фокуса на много от тях. Вярваме, че секторът тепърва ще търпи силно развитие и сме убедени че след нас ще дойдат голям брой инвеститори“, казва още той.

Основният фокус на инвестиране на средствата, събрани чрез увеличението на капитала ще бъде изграждането на малки покривни соларни инсталации до 30kW. Заложената  минимална възвръщаемост на инвестициите е около 9% на годишна база като спрямо действащото законодателство преференциалната цена на изкупуване на енергията е гарантирана за период от 20 години и се фиксира към момента на присъединяване на инсталацията към електро-преносната мрежа.

Капман Грийн Енерджи Фонд АД е подписал споразумение за партньорство с една от големите в Европа инженерингови компании -  Алпине Енерджи Остеррайх Гмбх. С това партньорство се цели гарантиране инвестираните средства и да не допусне некачествено изпълнение на проект.

Влезлият в сила от 10 април тази година нов Закон за възобновяеми енергийни източници променя правилата за присъединяване на малките зелени проекти до 30 kW върху покриви и фасади, смятат от фонда. С него отпаднаха тежките процедури за включване към електро-преносната мрежа и се въведоха нови, които свеждат до минимум бюрократичните пречки.

Противно на световната практика, у нас първоначално се даде старт на големите проекти, а малките фотоволтаични инсталации ще се насърчават тепърва. Предимствата от навлизането им обаче се очакват скоро. Очакванията са те да бъдат изграждани от малки и средни български фирми, както и от частни лица, които търсят по-добра доходност на вложенията си. За едно домакинство инвестирането във фотоволтаична система ще е алтернатива на депозита, носеща по-добра доходност според експертите.