Освен в много други сектори, Китай е лидер и в търсенето на мед на световните пазари. Повечето от най-важните метали през 2006 г. съществено повишиха цените си. Оказа се, че китайските производители са много чувствителни към цените на металите и търсенето на мед на световните пазари спадна чувствително.

Но тенденцията през 2007 изглежда ще е свързана със стабилизиране и дори спадане на цените на медта и на другите метали на не-желязна основа. Това неминуемо отново ще породи нарастване в търсенето на мед и никел от китайска страна.

Китай има твърде бедни залежи на медна руда, които при това са на изчерпване. По статистика за 2000 г., Китай задоволява само 35% от производствените си нужди от мед от собствено производство.

Търсенето на мед за Китай е обвързано с експорта на страната. Производството нараства, нараства и износът - нараства и търсенето на метали като мед на световните стокови борси.

Прогностиците на Reuters считат, че потреблението на мед за Китай за 2006 г. ще възлезе на 3,6 млн.т. За първите седем месеца на 2006 г. спадът е с 3%, породен от високите цени на суровината, но се очаква през 2007 ръстът да възлезе на 5%. А ако по някакви причини очаквания ръст не се регистрира през 2007 г.- то запасите ще бъдат изчерпани и през следващите години ръстът на търсенето ще е 8%.

Една от причините за очакваното засилено търсене на цветни метали е ненадминатия ръст на Китайската икономика - 11,3% спрямо предходната година, а промишленото производство бележи ръст през август от цели 15,7% спрямо предходната година. За 2007 г. промишленият ръст е двуцифрен - значи и потреблението на метали ще е двуцифрено число.

Друг фактор е засиленото търсене, породено от енергийния сектор и инфраструктурните проекти, насърчавани от Пекинската олимпиада през 2008 г.

Китай разбира се търси алтернативни варианти - например употребата на медна скраб, която отбелязва траен ръст с близо 7% за предходните години. Това разбира се не е по вкуса на стоковите брокери.

Търсят се и заместители на медта: като алуминий и неръждаема стомана. За алуминия ръстът през 2007 г. може да надхвърли 15% , макар че използването му за производството на електрически кабели и въжета има граници и надали ще се увеличи. Увеличението от 35% за първите 7 месеца на 2006 е говори, че за цялата 2006 г. ръстът в търсенето на алуминий може да надхвърли 30%. Поради опасения за отслабване на американската икономика търсенето на алуминий може да пострада, защото е обвързано с експортния потенциал на Китай.

Потреблението на непреработено олово, цинк и калай за първите 7 месеца на годината нарасна с 14,5 до 30% спрямо предходната година и може да се очаква същото и за бъдеще поради нарастващите нужди от галванизация, акумулатори за автомобилната промишленост и енергийния сектор.

Така или иначе, прогнозите сочат 5% ръст в търсенето на мед от страна на Китай. „Невъзможен е провал", твърдят лондонски брокери, цитирани от Reuters.