Много икономисти считат, че непостоянството (волатилността) на световните фондови пазари ще продължи още известно време. Това според анализаторите на BBC може да принуди Федералния резерв да намали лихвените нива.

В петък пазарите на Европа и САЩ се стабилизираха, след като Фед намали лихвата, по която отпуска кредити на банки (дисконтовата лихва). Това прозвуча като положителен сигнал с оглед големите загуби от последните дни на финансовите организации.

Но според мнозина това може да не е достатъчно за прекратяване на несигурността, на която са изложени банките в условията на кризата на пазара за недвижими имоти в САЩ.

Мнозина предвиждат, че федералната фондова лихва ще бъде свалена от сегашното равнище 5.25%, за да се предотврати по-сериозно икономическо бедствие.

Следващата среща на американските финансисти, решаващи за лихвата, може да се проведе най-рано на 18ти септември. Но очакванията са - ако турбулентността продължи - в близките няколко дни да бъде понижена лихвата по междубанковото кредитиране, което от своя страна се използва за определяне на лихвените нива за потребителите.

По този начин Фед може да убеди пазара, че изцяло е посветен на възстановяването на реда.

Водещият американски индекс Dow в петък се повиши и затвори с 1.8% нагоре. Това бе следствие от решението на Федералната резервна банка да намали първичната дисконтова лихва за банките до 5.75%.

Все пак за целия изминал месец Dow Jones загуби 6% от стойността си.

Този най-нов срив на фондовите пазари бе причинен от вълна откази за плащания по ипотеки в САЩ. В следствие пазарът на жилища се забави драстично.

Пазарите в Европа и Азия бяха завладени от натрапчивата идея за криза в САЩ, тъй като финансовите компании и банките широко използваха нестабилния сектор на вторичните ипотеки.

Лондонският FTSE 100 загуби 4% в четвъртък - такова нещо не се бе случвало от четири години. Японският индекс миналата седмица загуби 8%.

Следващата степен на кризата, след несигурността на кредитните пазари, може да стане задържането на потреблението и бизнес инвестициите, което да вкара американската икономика дори и в рецесия.

Засега такъв развой на събитията е само спекулация, лоша хипотеза. Но тъй като действителният размер на кризата още не е анализиран, експертите очакват несигурността да се запази, докато ситуацията не се просветли.

В последните дни Фед и ЕЦБ наляха милиарди в банковата система, за да възстановят доверието на пазара. Но на пазарите ще трябва време за изчисляване на действителните загуби и докато не е ясно какво наистина се случва, волатилността ще е най-добрата дума, описваща пазарните нагласи.

Сега погледите са насочени към Азия, където едно добро начало на работната борсова седмица може да даде сигнал за възраждане на глобалната търговия.

Последни тенденции в Азия: рязък възход на акциите - 4% ръст, едновременно с това обаче някои високолихвени валути като новозеландския долар се смъкнаха, тъй като инвеститорите са все още предпазливо настроени.