Най-богатите страни в света се срещат в Париж, за да се опитат да постигнат съгласие за мерки за справяне с климатичните промени, както и за намаляване на последиците от световната финансова криза.

Годишната среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) става, когато светът е изправен пред рязко забавяне на икономиката, а времето за преговори за обновяване на договора от Киото за климатичните промени изтича.

ОИСР е обединение на бизнеса и правителствата на най-богатите 30 държави в света.

Лидерите на срещата се надяват да намерят обща теза за това как да се намалят емисиите на парникови газове и да се забави глобалното затопляне.

На срещата ще се проучи възможността за увеличаване на дела на ядрената енергия и биогоривата, за да се отговори на нарастващите енергийни нужди.

Ще се разгледа и каква да бъде ролята на компаниите в насърчаването на чистите технологии.

"Ние не можем да разрешим временното забавяне в световната икономика да ни разсее от нещо, което след 20, 30, 40 или 50 години, ще бъде най-голямото предизвикателство в историята," сподели с Би Би Си Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР

Според него високите цени на петрола са най-доброто средство за намаляване на потреблението на горива от хората.

На срещата на ОИСР също ще бъдат представени прогнози за световната икономика.

Очаква се и реакцията на глобалната прогноза публикувана през април от Международния валутен фонд, от която се вижда, че забавянето на световната икономика ще продължи по-дълго и ще бъде по-силно, отколкото се смяташе.

Голяма част дискусията ще се фокусира върху крехкостта и нестабилността на финансовите пазари, въпреки инжектираните стотици милиарди долари от централни банки.

Конференцията ще се открие от Жан Клод Трише, президентът на Европейската централна банка, която вчера празнува десетата си годишнина.

Очаква се той да подчертае необходимостта ЕЦБ да застане срещу нарастващия инфлационен натиск в Европа, подхранван от високите цени на петрола.

Но това най-вероятно ще си остане добро пожелание с оглед на рязкото забавяне на прогнозирания растеж в еврозоната.

ОИСР също ще обсъди проблема със световната хранителна криза.
Въз основа на доклада, представен миналата седмица от Организацията по прехрана и земеделие към ООН, от ОИСР прогнозираха, че цените на хранителните продукти, ще останат високи и през следващото десетилетие.

Те са обезпокоени и от факта, че нарастването на производството на биогорива води до допълнителен натиск върху световните хранителни запаси.

На срещата ще се разгледа каква ролята трябва да играят в западните страни, с оглед на кризата във финансовия сектор, суверенните фондове - огромните инвестиционни фондове, собственост на правителствата най-вече в Близкия Изток и Китай.

Много от развитите държави са загрижени, че тези фондове могат да придобиват техните стратегически активи и да ги поставят в положение на нежелана зависимост.

Но според ОИСР тези средства са важен начин за развиващите се държави да инвестират огромните си търговски излишъци.

Въпреки че не е част от системата на ООН, ОИСР е в състояние да играе ключова роля в преговорите за споразумения, между индустриалните държави по редица въпроси, включително подкупите и офшорните финансови центрове, както и субсидиите в черната металургия, корабостроенето и самолетното производство.

ОИСР играе също и ключова роля за мониторинг на помощите за развитие, образование, здравни и екологични мерки, отпускани от правителствата.

Секретарят на организацията Анхел Гурия изрази надежда, че срещата може да бъде „ключов форум, където в един неформален диалог между богати и развиващи се страни може да се вземат решения за това как да се управлява глобализацията".

С нарастващия натиск върху световната икономика от покачващите се цени на петрола и горивата и тъмните облаци надвиснали над финансовите пазари, това ще е много трудна задача.