През първата половина на 2023 г. ITF Group регистрира 61% ръст на приходите. Благодарение на това първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, постигна ръст от 100% на печалбата в сравнение със същия период на 2022 г. до 1 200 000 лева. Така дружеството, което направи много силен борсов дебют в края на миналата година отчита коефициент на възвращаемост на капитала (Return On Equity) от 12%. Повече за тенденциите на пазара на бързи кредити разказва Светослав Ангелов, СЕО на ITF Group.

Г-н Ангелов, наскоро ITF Group отчете 100% ръст на печалбата за първата половина на 2023 г. Как се постига подобен резултат?

В основата на впечатляващите ни резултати е постоянното повишаване на оперативната ефективност на компанията в последните две години. Ние усъвършенствахме редица процеси, което ни помага да обслужваме много по-голям брой клиенти при минимален ръст на разходите. Фокусирахме се върху подобряването на клиентското изживяване като не само осигурихме бързина при обработката на заявките и отпускането на кредита, но и увеличихме максималните суми и сроковете на изплащане. Освен това направихме нашите продукти по-гъвкави и съобразени с възможностите на клиентите. Постигнахме всичко това с помощта на иновативни ин-хаус решения.

Данните за първите 6 месеца на годината са доказателство, че стратегията ни за скалиране на бизнеса чрез технологии е успешна - приходите ни нараснаха с 61%, а печалбата - със 100% до 1,2 милиона лева. Освен това отбелязваме и стабилен ръст на нетното ни портфолио, което достигна почти 19 милиона лева. За ITF ръстът на резултатите е трайна тенденция. През 2022 г. приходите ни нараснаха със 75% до над 10,6 милиона лева, а печалбата - над пет пъти в сравнение с 2021 г.

- ITF е в топ 10 в сегмента на онлайн кредитирането. Може ли да посочим на база какъв показател - отпуснати кредити, брой, клиенти или нещо друго? С какво предназначение се теглят най-често заеми по ваши наблюдения?

Ние сме сред водещите компании в сегмента на онлайн кредитирането по показателя брой клиенти, което ни прави също и една от най-разпознаваемите компании на пазара. През годините ние спечелихме доверието на хората и над 75% от нашите клиенти са ползвали услугите ни повече от веднъж. Тук става дума и за двата ни продукта - SmileCredit и GetCash, които са с размер до 5 000 лева.

Хората използват тези кредити за непредвидени нужди, при появата на спешна необходимост от финансиране. Често те прибягват до нашите услуги, за да не се налага да теглят пари от депозити и да разполагат със спестяванията си. 

- В какъв срок кредитополучателя може да се откаже от сключен онлайн заем и това безплатно ли е за него?

Кредитополучателите могат да се откажат от сключен договор в законоустановените срокове. Важно е да подчертая, че ние предоставяме на всеки наш нов клиент възможност да върне кредита си в рамките на 30 дни без оскъпяване. Това е част от нашето разбиране за това как да бъдем отговорен кредитор.

- През 2022-а ITF увеличава приходите си със 75% повече от предходния период, а печалбата с пет пъти повече в сравнение с 2021 г. Икономическата ситуация, политиката на банките или други фактори са причина за тези резултати?

Както показват финансовите ни отчети, 2022 г. беше най-силната година по показателите оборот и печалба от основаването на компанията. Приходите ни са над 10,5 милиона лева, което е със 75% повече от предходния период, а печалбата ни е в размер на 1,2 милиона лева, което е почти пет повече в сравнение с 2021 г. Портфолиото ни се увеличи с близо 60% и чувствително подобрихме клиентската си база, което означава, че успяваме да задържим добрите ни клиенти и да привличаме нови клиенти с добър профил.

Тези отлични резултати се дължат на иновативните ни решения, на добрия ни екип и на постоянния стремеж за усъвършенстване на нашите продукти и услуги. През изминалата година повишихме значително оперативната ефективност на ITF Group. Към момента над 60% от заявките, които получаваме се обработват изцяло автоматично, а целта ни е да постигнем 80% автоматизация. За една финтех компания като нашата ефективността е ключът към по-добрите финансови резултати.

Миналата година беше първият пълен финансов период след Ковид. ITF премина успешно през кризата като поддържаше добра ликвидност и ние използвахме този период за оптимизиране на оперативните ни процеси и да отделим сериозно внимание на риск политиките и на клиентската ни база. Това ни даде стабилност и ни помогна да се фокусираме върху желаната посока - ръст на бизнеса.

- Вие разработвате собствени финтех решения. Кои са те и в кои сегменти на дейността си ги използвате?

В основата на нашия бизнес модел и във визията за развитието ни е концепцията ITF да бъде финтех компания. Затова ние инвестираме постоянно в разработването на собствени финтех решения, които ни помагат да растем. Сред тях са автоматизацията на обслужването, осигуряването на по-лесен и по-удобен достъп до нашите продукти. Също така ние разработваме различни решения за оценка на риска и предотвратяване на измами. С други думи, ние използваме финтех инструменти във всеки сегмент на бизнеса - от кандидатстването до следпродажбеното обслужване и с тяхна помощ предоставяме отлично клиентско изживяване.

- ITF е разработила собствена 360 градусова финтех платформа, чиято гъвкавост и автоматизация водят до близко до реално време одобрение и преводи на суми. Каква беше инвестицията в тази платформа и от къде се вдъхновихте за създаването й?

Ние постоянно инвестираме в развитието и подобряването на платформата, като вдъхновението ни идва по две линии. Първата е да предоставим отлично клиентско изживяване. Ето защо създадохме услуга, която да е лесна и приятна за ползване. Кандидатстването за кредит става много бързо, с максимално опростена форма, а преводът на сумата е в рамките на няколко минути.

Втората линия на вдъхновение беше с помощта на платформата да повишим ефективността на компанията. Това финтех решение ни позволява да обслужваме повече клиенти с по-малък ресурс, което е в основата на впечатляващия ръст на бизнеса в последните години.

- Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично, а клиентът получава средства в сметката си в реално време. Кои моменти от одобрението за кредит все още не могат да се обработят автоматично и се нуждаят от човешкия фактор?

Нашата технология за оценка на риска осигурява реакция в реално време при над 60% от заявките, като стремежът ни е да повишим този дял до над 80% в много кратък срок. От човешка намеса има нужда при т.нар. "гранични случаи", при които е необходима допълнителна информация, за да вземем решение дали кредитът да бъде отпуснат и при какви условия. Това също е възможност в много случаи да се проявим като отговорен кредитор, който предоставя отлично клиентско изживяване. Тези два приоритета са много важни за нас и те силно влияят на целия процес на кредитиране. От една страна ние се стремим да предоставим на хората удобство при кандидатстване, получаване на сумата и обслужване на кредита. От друга страна, като отговорен кредитор, можем да откажем финансиране, ако преценим, че клиентът би срещнал трудности при погасяването на заема.

- Прилагате модел на oцeнĸa на pиcĸa на клиента, базиран на профил, изграден от над 200 точки c данни. С този филтър отсявате голяма част от потенциалните кредитополучатели. Те сами ли подават тази информация към вас или тя се събира по алтернативни канали?

Мога да кажа, че ние сме сред компаниите с най-кратък и бърз процес на кандидатстване, който допринася за доброто клиентско изживяване. Ние събираме минимален брой лични данни, които ни помагат за първоначалната идентификация на клиента. Цялата останал информация, от която се нуждаем, се достъпва чрез наши разработки и интеграции с публични източници.

Много е важно, че това удобство не е за сметка на сигурността. Основен приоритет при разработването на платформата ни беше да гарантираме високо ниво на безопасност за нашите клиенти, а и за компанията. Затова разработихме и интегрирахме ефективни методи за идентификация и допълнителни контроли за верификация. В резултат на това ние можем да изработим много точен профил на клиента. Така успяваме да поддържаме ниско ниво на необслужваните кредити.

- Използвате ли инструменти, базирани на изкуствен интелект?

Ние постепенно интегрираме изкуствения интелект в собствените ни разработки. Целта ни е той да помага за анализа на големи бази данни и така да подобрим клиентското изживяване и да повишим ефективността на ITF.

Към момента прилагаме такива решения в няколко сегмента на бизнеса. Един от тях е управлението на риска като AI ни помага за подобряване на точността при оценка на клиентите. Второ направление е свързано с постигане на по-висока степен на персонализацията на услугите, тъй като можем по-добре да анализираме клиентските данни, с които разполагаме. Изкуственият интелект ни помага и при провеждането маркетинговите ни активности като използваме самообучаващи се модели, с които прецизираме таргет аудиториите и така оптимизираме разходите за привличане на клиенти.

- Как изкуственият интелект ще доведе до ръст на бизнеса?

Изкуственият интелект ще въздейства драстично върху развитието на бизнеса като две от примерните посоки са подобряване на клиентското изживяване и повишаване на ефективността. Според мен много скоро популярните сега чатботове ще бъдат заменени от генеративен изкуствен интелект. Това ще доведе до много по-високо ниво на клиентска удовлетвореност, тъй като хората ще получават отговор на запитванията си мигновено в комуникация подобна на тази с човек, но в същото време няма да чакат дълго на телефона или да получават стандартни отговори на предварително дефинирани въпроси. Вторият ефект от подобна иновация ще е значителното намаляване на разходите за комуникация с клиентите.

Ние също работим по много проекти, свързани с изкуствен интелект и вярваме, че с реализацията им ще постигнем значително скалиране чрез технологии. Целта ни е през следващите няколко години приходите да нараснат 3 пъти, а печалбата - над 5 пъти спрямо 2022 г.

ITF Group ще търси финансиране на експанзията си чрез сегмента BEAM на БФБ

Първа небанкова финансова институция излиза на сегмента BEAM на БФБ

За последните пет години дружеството постига 44% средногодишен ръст на активите

- През декември 2022 г. ITF реализира успешно IPO на ВЕАМ пазара на БФБ, с което набра малко над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори. За какво използвахте набраните средства? Планирате ли повторно листване на ВЕАМ пазара и кога?

На първо място целта ни беше да подобрим съотношението между привлечения и собствения ни капитал и да осигурим ресурс за развитие на ITF. На второ място, искахме да се подготвим финансово за привличане на капитал, с който да осигурим ръст на бизнеса на компанията в следващите години. В този смисъл ние продължаваме да работим по проекти за привличане на допълнително финансиране и ВЕАМ сегментът винаги е един от вариантите.

- Вашата компания беше първата в сектора, която избра да се финансира c дълг, набран през БФБ. Можете ли да ни разкажете повече за това?

Като цяло в България привличането на финансиране през БФБ е подценено, но ние вярваме, че тя предоставя много добри възможности. Облигационната емисия, която емитирахме през 2019 г. беше първата стъпка за спечелването на доверието на инвеститорите. Ние успяхме да го оправдаем и към момента около 30% от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени. Логично, след това дойде и листването в ВЕАМ сегмента на БФБ. За нас тези стъпки бяха много важни, тъй като по-високите нива на прозрачността и публичност на информацията за компанията доведоха до повишаване на доверието на инвестиционната общност.

Светослав Ангелов е мажоритарен акционер и изпълнителен директор на финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране ITF Group. Той притежава бакалавърска степен "Международен бизнес и финанси" от European Business School в Лондон и Executive MBA от University of Sheffield. Участвал е в управлението на компании като "Рубин" АД, "Сръбска Фабрика Стакло" АД и "Република Холдинг" АД. Инвестира и в дружества в сферата на недвижимите имоти, в технологии и развойна дейност и в изкуство.

През февруари 2015 г. Светослав Ангелов придобива дял в "АЙ ТИ ЕФ Груп" АД и влиза в управлението на компанията. Впоследствие увеличава своя дял, става едноличен собственик на капитала, а след листването на компанията на БФБ вече е мажоритарен акционер.