Работата от вкъщи ще продължи да се прилага в следващия месец. В бъдеще се очаква да се увеличи делът на компаниите (от 5% на 14%), които смятат да преустановят плащането на наеми, режийни разходи и към контрагенти. 9% от компаниите не са решили какво ще предприемат, а 7% ще намаляват работни заплати и/или ще въведат принудителен отпуск. Това установява проучване на компанията Colliers International. То е проведено сред компании от пазара на офис площи в България. Над 65% от участващите в проучването компании са от ИТ сектора у нас.

Почти половината от тях не отчитат съществено отражение на здравна криза върху бизнеса им за момента. 50% от компаниите в проучването очакват негативно влияние на кризата в рамките на следващите от 9 до 18 месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. 19% считат, че няма да настъпи особена промяна в бизнеса им. На краткосрочен позитивен ефект се надяват 16% от компаниите на базата на сферата, в която работят.

98% от компаниите казват, че няма да се възползват от обявените от държавата мерки, които се приеха за подпомагане на българския бизнес, поради неприложимостта им за техните бизнеси, установява Colliers.

Мярката работа от вкъщи е осъществена в различна степен от участниците - над 80% са успели да я въведат за почти цялата фирма, 16 на сто са я въвели за повече от половината служители, останалите 2% са я приложили за малка част от екипа - между 26-50%.

Мнозинството от компаниите са прилагали и преди практиката да работят дистанционно. Всички компании, участвали в проучването, са приложили мярката работа от вкъщи. Другите предприети мерки включват спиране на плащането на наеми и режийни разходи, както и на плащания към контрагенти (5%).

Едва 2% ще предприемат стъпки за съкращение на персонала. 2% от компаниите обмислят морски като намаляване на заплати. Също 2% от запитаните смятат да закрият компанията си в България.