Забрана за износ на дървесина от Русия, като контрасанкция на забраните от ЕС спрямо Русия заради конфликта в Украйна, е поредната пречка за българските фирми от мебелната и дървообработващата промишленост. Това коментира в интервю за БТА проф. д-р Васил Живков, председател на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

По думите му, фирмите от посочените браншове изпитват сериозни затруднения със снабдяването с дървесина и преди кризата в Украйна. "Проблемът основно се пораждаше заради намаления дърводобив в страната, към това обаче се добави и новият проблем, свързан със ситуацията в Украйна. Критичната ситуация се задълбочи още преди да бъдат обявени руските санкции, защото вече договорена и натоварена от Русия суровина не можеше да стигне до България, а сега имаме и официална забрана", каза проф. Живков.

По експертни оценки на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, това означава намален внос на масивна дървесина от около 200 000 куб. м, превърнати в обла дървесина (мерна единица, в която се измерва дървесината, добивана в гората). По думите на Живков, това количество не е толкова голямо спрямо добиваното в България, като за последните две години в страната се добиват около 6 млн. кубически метра дървесина, но потребностите са за повече.

Планът за годишен добив в страната е за 7,2 млн. кубически метра и така за последните две години се генерира около 1,2 млн. куб. м по-малко добив на дървесина, което е допълнителна пречка за индустрията, използваща дървесина, отбеляза председателят на браншовата организация пред БТА.

Проф. Живков отбелязва, че в България основно се използва шперплат, който се изготвя предимно от дървесина от Русия, произведен е в Украйна или Беларус - и този шперплат също изчезна от българския пазар. Това ще доведе до значително затруднение на фирмите, които използват този материал, в това число и за строителните компании.

Живков даде пример с българска фирма от друг сектор, но голям ползвател на шперплат и експортно ориентирана, която изпитва много сериозно затруднение с доставките на материала и това може да доведе до значително свиване на нейното производство.

Фирмите, които членуват в браншовата камара, са 300 и дават препитание на над 48 000 души в страната, като осигуряват над 3 млрд. лева брутен вътрешен продукт, изтъкна Живков.

Към момента по данни на браншовата камара, вече се наблюдава съкращаване на персонала в дървообработващите и мебелните предприятия с около 20%, като този процент ще се увеличава с нарастването на дефицита на дървесина.

Проф. Живков напомни, че проблемите с дървесината първо ще засегнат дървообработващите предприятия, но по веригата ще пострада и строителството, както и мебелните компании.

Основни строителни материали у нас липсват, вследствие на конфликта в Украйна

Основни строителни материали у нас липсват, вследствие на конфликта в Украйна

Върви се към оскъпяване и на новото строителство

Заради недостига на дървесина вече затруднения изпитва "Кроношпан България" ЕООД, която е най-голямата дървообработваща фирма в България и е с инвестиции от общо над половин милиард лева в нови технологии и сгради. В момента 2 от трите й линии не работят поради липса на суровина, посочи Живков.

В подобно критично положение е и "Средна гора" АД в Стара Загора, която произвежда столове от масивна дървесина, като всички изделия са за ИКЕА и други търговци на мебели в Европа. По думите на Живков, фирмата до месец-два може да стигне до фалит, поради невъзможността да изпълнява договорите си и наложените заради това неустойки.