Фирмите за производство на мебели и дървообработване изпитват сериозни проблеми и отчитат загуби заради недостига на дървесина. За това алармираха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

"Ако държавата определи ясни правила и регламентира потреблението на дървесина, като насърчи каскадната употреба и създаването на продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл, секторът би носил и добавена икономическа стойност", заяви проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП. По думите му двата бранша формират близо 4% от БВП на страната и осигуряват работа за почти 55 000 души.

Заводът "Свилоза" в Свищов отново спира работа заради липса на дървесина

Заводът "Свилоза" в Свищов отново спира работа заради липса на дървесина

За неопределен период от време

Според Живков заради недостига на дървесина по-голяма част от компаниите, свързани с браншовете дърводобив и дървообработване, са застрашени от неизпълнение на договори със свои партньори, а при останалите съществува риск от спиране на работа.

Основната причина е ограниченият добив на дървесина в страната (включително от държавните горски територии), дължащ се и на неизпълнение на горските планове за добиване на дървесина.

"За голяма част от фирмите липсва сигурност за развитие на бизнеса им, прогнозируемост и перспектива. По неофициална статистика на БКДМП се наблюдава с около 20% съкращаване на персонала в дървообработващите фирми и този процент може да се увеличи с нарастването на дефицита на дървесина", коментира още проф. др-р Васил Живков.

Румъния забрани износа на дървесина извън ЕС за период от 10 години

Румъния забрани износа на дървесина извън ЕС за период от 10 години

Законът ще влезе в сила от 2021 г.

От БКДМП призоваха да бъде отменена заповедта, издадена от министъра на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев - проф. Христо Бозуков през 2021 г. за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години.