Предприятията от всички браншове ежедневно използват различни видове софтуер - от известно време той е основен компонент от инвентара на всяка фирма. Сравнително по-нова тенденция обаче е масовата миграция на значителна част от бизнес процесите онлайн - налагането на облака като друг важен бизнес инструмент беше ускорено от пандемията от COVID-19. Внезапната нужда от мобилност на работната сила и бързото създаване на функционални и сигурни условия за работа от вкъщи наложи скоростно преструктуриране на бюджетите за софтуер на фирмите.

И въпреки това след повече от година в трескаво търсене на достъпни софтуерни решения по време на криза, повечето от хората, отговорни за вземането на решения, все още не са променили начина, по който определят софтуерните нужди на фирмата си, а от там и начина, по който следва да бъдат закупувани необходимите продукти. Тази нагласа може да доведе до допълнително натоварване на вече ограничените ресурси на фирмите.

Текущият проблем

В момента много фирми подхождат към придобиването на подходящ софтуер от гледната точка на софтуерния производител - избират продукти въз основа на това, което се предлага от популярните производители на софтуер (или на техните електронни магазини, или чрез оторизирани дилъри и търговски представители). Този подход има сериозен недостатък за купувача - съвсем разбираемо производителите винаги препоръчват продукти, които са от полза за самите тях, а не непременно за техните клиенти. Колкото и да е в ущърб това за клиентите, много от тях остават с впечатлението, че нямат друг избор.

Каква е причината за това?

Това схващане е резултат от сериозна липса на задълбочени познания за пазара на софтуер, за самия софтуер, а не на последно място и за приложимите закони и тяхното отражение върху правата на клиентите. Това създава среда на несигурност и дори смут - всяването на страх е много популярен метод за принуждаване на предприятията да се съобразяват с предпочитанията на производителите.

Пробивите в данните, рансъмуерът и различните видове кибератаки напоследък са все по-често срещани новини, което позволява на софтуерните корпорации да преувеличават неотложността от закупуване на най-новия им софтуер или дори преминаване към съвсем друг. И въпреки че има известна доза риск при използването на по-стар и неподдържан софтуер, фирмите трябва да помнят, че краят на поддръжката не означава край на функционалността или край на сигурността, както и че по-новите продукти също идват с куп проблеми - например уязвимост от типа "нулев ден", неоткрити експлойти и проблеми със съвместимостта.

Освен че изтъкват потенциалните рискове за сигурността, някои производители на софтуер дори стигат до изкуствено съкращаване на периода на поддръжка и намаляване на наличните функции за продукти, които все още са популярни сред клиентите им, но са неудобни за тях самите. Типичен пример за това е отношението на Microsoft към вечните офис пакети след версия 2016, които почти не се рекламират и развиват, въпреки че са силно предпочитани от потребителите пред абонаментния Microsoft 365.

Резултатът

Комбинацията от всички тези фактори работи в полза на производителите на софтуер - хората, които взимат решения, в крайна сметка смятат, че нямат друг избор, освен да се съобразят с условията и ограниченията, поставени от производителите. Впоследствие те се примиряват и купуват скъпи продукти (често с нежелани функции и услуги) още преди да са им станали нужни. Като се има предвид неизбежното развитие на модела на лицензиране "Софтуер като услуга" (SaaS), закупуването на абонаментен продукт, преди да е наистина необходим такъв, може да доведе до значителни дългосрочни разходи, а софтуерните компании не пропускат да се погрижат таксите за анулиране да са обезкуражаващи високи.

Как да се справим с тази на пръв поглед неизбежна ситуация?

Манипулирането от страна на производителите на софтуер може да бъде избегнато чрез добро познаване на спецификите на продукта и пазара, при това не само на техническите характеристики, но и на съответното законодателство относно правата на ползване и лицензирането на софтуер. Естествено, няма как да очакваме всички предприятия да могат да инвестират значителното време и ресурси, необходими за придобиването и поддържането на тези знания - в крайна сметка повечето фирми купуват софтуер веднъж на няколко години.

Решението: лицензионно консултиране и софтуерни брокери

Софтуерните брокерски фирми, които предоставят и лицензионни консултации, могат да са от изключителна полза за много предприятия. Техните лицензионни консултанти работят заедно с фирмите, търсещи софтуер, за да определят реалните им краткосрочни и дългосрочни нужди и така да им помогнат да направят добре информиран избор за оптималното софтуерно решение. Тъй като консултацията се извършва от безпристрастна страна, решението не се влияе от интересите на производителите на софтуер. След определяне на изискванията за софтуера, софтуерните брокери могат да пристъпят към доставка на договорените продукти на клиента.

Съществени спестявания от разходите за софтуер

Освен че получават решение, което е наистина съобразено с техните нужди, фирмите от Европейския съюз могат да се възползват и от значително по-ниски цени на софтуера. Това е възможно благодарение на продължилата десетилетия борба на ЕС срещу корпоративните монополи, която доведе до редица правни решения и закони, които позволяват и защитават препродажбата на софтуерни продукти в границите на Съюза. Съгласно действащото законодателство на ЕС производителите нямат право да възпрепятстват или регулират препродажбата на даден продукт след първата му продажба. Това позволява на софтуерните брокери да купуват софтуерни продукти от компании, които вече не се нуждаят от тях, и да ги предлагат за последващо използване на много по-ниски цени, отколкото биха им искали производителите, като по този начин спестяват на фирмите сериозни суми от разходите.

"С помощта на софтуерните брокерски фирми можете лесно да спестите до 70% от разходите за софтуер", казва Якуб Шулак, главен изпълнителен директор на Forscope, чиято компания има дългогодишен опит на пазара и в момента оперира в 9 европейски държави.

Да се обърне към опитни и безпристрастни професионалисти в областта на софтуерното лицензиране, като Forscope, е съвсем естествен избор за всяка фирма, която иска да е сигурна, че ресурсите ѝ се изразходват по най-ефективния начин и в неин интерес.