Германия е най-предпочитаната от българския бизнес страна за търговия. Това показват данните от експресно анкетно проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Това е логично, предвид че Германия е най-големият и основен търговски партньор на България и към нея е насочен 15% от целия износ от страната ни. По-конкретно, нарастването на износа за периода януари - ноември 2021 г. спрямо същия период на предходната година е с 15,4%, достигайки почти 9,4 млрд. лева. Затова не случайно 52% от респондентите от проучването са посочили на първо място Германия.

Турция се нарежда на второто място в "класацията" като предпочитана за търговия държава - посочена е от 32% от анкетираните, което се обяснява с достъпността на стоките и услугите, предвид ниския обменен курс на турската лира.

Полша и Румъния заемат 3-тото място, следвани от Франция (29% от анкетираните) и Италия и Обединените арабски емирства (27%). За всяка от посочените държави се наблюдава увеличение на обема на износа от България, като най-голям е ръстът при Румъния - с 35,4%.

Тази година Китай се намира малко по-назад в "класацията" - посочен е от 20% от респондентите като предпочитано направление за търговия - независимо че и там наблюдаваме увеличение в стокообмена, като износът нараства с над 20%, а вносът с 35%.

Като основна причина за бизнес сътрудничество с чуждестранни компании, българските компании посочват износа на стоки (73% от респондентите), следвана от търсенето на партньор за съвместна инвестиция в България (29%) и вноса на стоки (29%).

Предприемачите у нас са заинтересовани основно за сътрудничество в сферата на: машини и оборудване (37%), храни и напитки (27%), текстил и облекло (25%), електроника (23%) и продукти от енергетиката и химическата промишленост (21%).

Българският бизнес също така има интерес и към партньорство с компании в областта на строителство, услуги, транспорт и логистика, търговия на дребно и металургия.

Като начин за създаване на бизнес контакти, представителите на фирмите предпочитат личните бизнес срещи, сочат данните от проучването на БТПП. В тази връзка, водещо място се дава на участие/ посещение на търговски изложения (77%), следвано от В2В срещи по време на форуми (56%), официални бизнес делегации и индивидуални пътувания (с по 46%).

Най-слаб интерес (26%) фирмите проявяват към онлайн и видео срещите, които в последните две години бяха преобладаващи при бизнес комуникацията.

Близо две трети (63%) от анкетираните компании споделят, че конфликтът между Русия и Украйна е оказал влияние върху дейността им.