Програмата за ремонт и изграждане на тротоарни настилки във всички 24 района на София беше приета на днешното заседание на Столичният общински съвет (СОС).

Общият бюджет на програмата е 60 млн. евро. За 50 млн. от тях общината ще кандидатства за инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а 10 млн. евро е собственото финансиране от бюджета на София. Изпълнението на строително-ремонтните работи, при които ще бъдат обновени общо над 690 хил. кв. метра тротоари, е предвидено да започне от следващия строителен сезон.

Програмата, освен направата на нови настилки, включва още понижения на тротоарите, така че да са достъпни за майки с колички и хора с увреждания. Предвижда се и изграждане на нови бордюри, парапети и антипаркинг колчета където е необходимо, също ремонт на изкуствените неравности, засаждане на нови дървета.

"Особено важно е да бъдат заложени засилени, ефективни гаранции за качество. Ето защо ще предоставим допълнителни финансови средства на районите - до 720 000 лева без ДДС годишно от бюджета на Столичната община - с цел осигуряване на експерти, които да контролират качеството на изпълнението. Това коментира след приемане на Програмата за ремонт на тротоарите в София председателят на СОС Георги Георгиев, цитиран от БТА.

Той посочи още, че е постигнато съгласие да се увеличи с 50% сумата, която ще бъде предоставена на районите за пряко управление. Така не по-малко от 30% от усвоената сума по дълга, ще бъде директно отпусната на районните администрации. "Припомням, че предвидихме справедлив критерий за разпределение - на база регистрирани по настоящ адрес жители и площ на тротоарните настилки", допълни Георгиев.