През март месец Yettel получи седмия поред сертификат Best in Test за най-добра мобилна мрежа от независимата и световно призната организация umlaut.

На какво телекомът дължи това признание? За какво най-често потребителите използват мрежата му и кои са предизвикателствата, пред които се изправят днес мобилните оператори?

Разказва Спас Велинов, главен директор "Технологии" в Yettel.

Кои бяха ключовите инвестиции, които направихте в мрежата през последните години, така че да получите седми поред сертификат Best in Test?

Инвестициите са във всички части на мрежата, но ако трябва да посоча най-ключовите, това са фокус върху транспортния компонент на инфраструктурата, развитие на мрежата за достъп с добавяне на нови базови станции, разширение на съществуващите и винаги използване на най-новата възможна технология - 4G и 5G.

Само през изминалата година инвестирахме в подобрения на мрежата на близо 3000 места и изградихме десетки нови базови станции. Това обяснява не само най-добрия общ резултат, който постигаме, но и отличното ни представяне в четири ключови подкатегории - надеждност, покритие, глас и времезакъснение, където измерванията ни класират на първо място в страната.

Това е едно от нещата, които правят методологията на umlaut обективна - тя не се фокусира само върху един показател, а разглежда мрежата в нейната цялост и комплексност.

Другото предимство на методологията е, че оценява мрежата с натрупване и показва доколко е постоянна в качеството, което осигурява. Направеният сравнителен анализ стъпва върху данни, събрани от над 15 000 независими крайни потребители, като са направени над 129 милиона измервания в продължение на 24 седмици. Важно е да отбележим, че говорим за потребители на трите мобилни оператора, не само на Yettel.

Именно мащабът и продължителността са сред причините методологията на umlaut да е призната за един от най-високите стандарти за оценяване на мобилни мрежи. За да спечелиш този сертификат седем поредни пъти, както се случва при Yettel, говори за натрупване, постоянство и наистина отлично качество на мобилните ни услуги през всички тези години. А зад това стои много добро планиране във времето, което ни е водило към този успех.

С какво си обяснявате първото място в четирите категории, които споменахте - надеждност, покритие, глас и времезакъснение?

Практически е невъзможно да кажем инвестирахме в тази конкретна област и благодарение на това постигнахме този конкретен резултат. Нещата са много свързани и взаимозависими. Така например, през 2023 г. над 70% от всички разговори в мрежата на Yettel са се реализирали чрез VoLTE - технологията, благодарение на която осигуряваме кристално качество на звука. VoLTE обаче не е единствената причина за това, че постигаме най-добър резултат в категорията "глас". Тук се включва и стабилността на разговорите, което пък е свързано с надеждността на мрежата - другата категория, в която също сме №1.

Надеждността от своя страна е резултат от изграждането на нови базови станции, както и от разширенията на съществуващите, като под разширение имам предвид използване на новите технологии - 4G и 5G. Това има отношение към категорията покритие, която показва, че при направените замервания клиентите ни не просто са имали покритие, но в най-голяма част от времето са били обслужвани от 4G или 5G.

Направените инвестиции в транспорта пък допринасят за времезакъснението - четвъртата категория, в която постигаме едни от най-добрите резултати в Европа - само със 7 точки под максималния възможен (бел. ред. 193 от общо 200 възможни точки).

Именно това е ценното при сертификата Best in Test - той разглежда всеки един елемент от мрежата от началото до края.

Според вас, какво очаква днешният потребител от мрежата?

Съвременният потребител очаква да има всичко във всеки един момент. При последния срив на Facebook и Instagram започнаха да ни звънят клиенти с оплаквания защо нямат Facebook, без да осъзнават, че всичко останало работи и видимо мрежата не е виновна. Потребителят днес очаква наличност на услугата - тоест да е надеждна. Очакват да е достъпна навсякъде - да има покритие върху възможно най-голяма част от територията на страната. Очаква мрежата да е с качествени параметри - като например качеството на разговора и времезакъснението. Очакванията му наистина са големи, затова се радваме, че един независим и много щателен анализ на мобилните мрежи у нас, какъвто е този на umlaut, показва, че отговаряме на тези очаквания и сме най-добрата и най-надеждна мрежа у нас.

За какво най-често потребителите използват мрежата на Yettel?

Клиентите ни на мобилни услуги най-често използват мрежата, за да сърфират в интернет, да прекарват време в социалните мрежи или да гледат Yettel TV през мобилно устройство.

През 2023 г. регистрирахме безпрецедентен ръст в трафика на мрежата ни от 90% спрямо 2022 г. Надали ще е изненада за някого, че най-осезаем - повече от два пъти, този ръст е при трафика, генериран от приложения за комуникация и социални медии като TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Viber и др.

Точно преди една година стартирахме и нашата телевизионна услуга, като тя вече формира над 60% от потреблението на данни при потребителите на фиксиран интернет за дома.

Ако погледнем по-назад във времето, ще видим, че общият ръст в трафика през миналата година спрямо 2019 г., когато получихме първия ни сертификат Best in Test, е близо пет пъти. На фона на това постоянно нарастващо натоварване, да запазим лидерската си позиция в анализа на umlaut седем поредни пъти е наистина голямо постижение.

Кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени мобилните мрежи днес?

Постоянно нарастващото потребление на данни предполага инвестиции, които да поддържат високото качество. Всичко това трябва да се случи чрез умно управление на всички ресурси, балансиране между потребителските очаквания и нуждата от надграждане на инфраструктурата.

Другото предизвикателство, не само за мобилните оператори, което не бива да подценяваме и за което все повече анализатори алармират, са прогнозите за недостиг на електроенергия. С цялото си потребителско поведение ние, хората, натоварваме тази земя много повече от преди. Ако преди години в един дом е имало по един телевизор и едно радио, днес към тях се добавят множество електроуреди и поне още няколко електронни устройства, които зареждаме всяка вечер. Създаваме сериозно натоварване от гледна точка на консумация.

На дневен ред вече е и AI, на който възлагаме големи надежди. От една страна, той ще даде възможност да оптимизираме процеси и разходи и да подобрим клиентското изживяване. От друга обаче, консумацията на енергия ще нарасне още повече.

И тогава ще се появи въпросът как го управляваме, какви мощности ще разширяваме и кои ще приоритизираме, което ще бъде задача от съвсем ново естество.

През изминалата година подписахте договор за зелена енергия - това ли е посоката?

Политиката към декарбонизация безспорно е посоката, в която вървим. Благодарение на 10-годишния договор, който подписахме миналата година за доставка на зелена енергия, днес 86% от потреблението на мрежата ни се осигурява от 220 хиляди соларни панела, част от най-големия фотоволтаичен парк във Верила планина. По този начин годишно ще спестяваме над 33 тона въглеродни емисии.

Тази стъпка е продиктувана не само от необходимостта от устойчиво и отговорно управление. Тя има и своята бизнес логика, защото по този начин имаме предвидимост и гаранции за доставката, качеството и цената на тока.

За да постигнем целите за декарбонизация, следва да разчитаме на тези източници, като възможните варианти са или да бъдат в соларни паркове, или на самите базови станции. Доста е трудно обаче на всяка станция да се сложи панел за собствена консумация. Понякога това дори е невъзможно заради липсата на достатъчно място. Затова вариантът, в който се изграждат соларни паркове, за да се използва тази енергия, както направихме в Yettel, е наистина добър.