В България за последните 18 години работните места, свързани пряко или косвено с износа на страната, са се увеличили от 169 хиляди през 2000 година до 697 хиляди през миналата година, сочи доклад на Европейската комисия (ЕК). Това е четворен ръст за последните близо 2 десетилетия или ръст от над 312%.

По този показател страната ни е на първо място в ЕС по увеличение на заетите в дейности, зависещи и свързани с експорта. За сравнение на второ място в това отношение е Словакия, където ръстът е от 213%. Значително нарастване има и в Ирландия - със 147%, Литва - със 153% и Португалия - със 172%.

Снимка 391855

Като дял от общата заетост у нас този тип заетост е записала ръст от 5,4% от общата през 2000 година до 22,2% в края на миналата. В това отношение страната ни е на 5-то място в ЕС след Люксембург, Ирландия, Хърватия и Литва.

В доклада на Комисията е посочено, че българските компании са изнесли извън ЕС стоки и услуги за 12 милиарда евро през 2017 година. Общо експортът за трети страни дава работа на 662 хиляди българи, сочат данните, а други 122 хиляди са свързани с експорт от други държави в ЕС за трети страни.

В същото време българският износ осигурява работа за над 35 хиляди души извън страната в границите на съюза. Общо свързаните с българския експорт работни места в и извън страната са над 784 хиляди.

Над половината или 54% от тази заетост е свързана със сферата на услугите, а 24% от нея се отнася до висококвалифицирани работници.

Броят на работните места в Европейския съюз (ЕС), подкрепени от износа за останалата част от света е нараснал осезаемо през последните близо две десетилетия. Наетите хора, които са свързани пряко или косвено с експорта, са се увеличили с 66% между 2000 и 2017 година.

Снимка 391854

Това означава, че около 36 милиона работни места са пряко зависими от износа за други членки на съюза или за трети държави в сравнение с 21,7 милиона през 2000 година, показват данните на Комисията.

Най-голям брой експортът има за икономика номер 1 в ЕС Германия, където заетите са над 8,3 милиона души. Над 4,1 милиона са тези във Великобритания и над 3,3 милиона и 3,1 милиона съответно във Франция и в Италия.