Европейският съюз ще трябва да отдели допълнителни 100 милиарда евро през 2023 г. за преодоляване на енергийната криза - разходи, свързани, наред с други неща, със замяна на доставките на руски газ с други такива. Това се казва в доклад Международната агенция по енергетика (МАЕ), публикуван вчера. Страните от ЕС по-рано се споразумяха да инвестират общо 330 милиарда евро в близките години за преодоляване на енергийната криза.

МАЕ очаква доставките на газ по тръбопроводи от Русия за Европа през тази година да намалеят до 60 милиарда кубически метра, от 140 млрд. куб. м през 2021 година. А през 2023 г. агенцията вижда риск от по-нататъшно намаляване на доставките на синьо гориво от Руската федерация за Европа или тяхното "пълно спиране".

МАЕ смята, че ако едновременно вносът на руски газ бъде спрян, а търсенето на втечнен природен газ (LNG) от Китай се възстанови, то недостигът на природен газ в ЕС през 2023 г. ще достигн 57 милиарда кубически метра. От тях 30 милиарда кубични метра ще бъдат компенсирани за сметка на прилагане на мерките за спестяване на газ, които вече са приети.

Този така необходим втечнен газ – колко синьо гориво закупи Европа и откъде

Този така необходим втечнен газ – колко синьо гориво закупи Европа и откъде

Потреблението на втечнен газ в ЕС тази година ще се покачи с близо 60%

"За преодоляване на оставащия дефицит от 27 милиарда кубически метра газ се изискват редица допълнителни мерки и политики в близко бъдеще", се казва в доклада на МАЕ.

За прилагането на такива мерки, отбелязва агенцията, през 2023 г. ще е необходимо да бъдат инвестирани допълнително около 100 милиарда евро.

Около половината от тази сума ще отиде за подобряване на енергийната ефективност, и на първо място - за модернизиране на сгради. Около 40% от посочените средства ще се изразходват за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), а останалите около 10% - за закупуване на различни агрегати.

В доклада се отбелязва още, че допълнителните инвестиции ще намалят разходите за внос на природен газ в ЕС. В резултат на намаленото потребление и допълнителните мерки, същите тези 100 милиарда евро, според разчетите на МАЕ, Европа би могла да спести през следващите две-три години.

Вече нищо, свързано с природния газ в света, няма да е като преди

Вече нищо, свързано с природния газ в света, няма да е като преди

Без пестене на синьо гориво зимата в ЕС може да бъде тежка