Очаква се икономическият растеж в България да се забави през тази и през следващата година и да се възстанови (отчасти) през 2025 г., сочи оповестената есенна икономическа прогноза на Европейската комисия.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) вероятно ще бъде 2% тази година поради все още голямото частно потребление и свиващия се внос, според прогнозата на ЕК. Очакванията са ръстът на БВП на България да се забави до 1,8% през 2024 г., след което да нарасне до 2,6% през 2025 година.

Към края на тази и началото на следващата година разходите на домакинствата се очаква да отбележат застой, тъй като ще бъдат засегнати от прогнозирания скок на лихвените проценти по кредити "на дребно".

Очакванията са износът ни да нарасне с 4% през 2024 г. и с 2,6% - през 2025 г. След добрите показатели през 2022 г., през тази година износът ще се свие заради намалялото търсене отвън, след което пак ще се повиши.

Очаква се и силно свиване на вноса за 2023 г., след значителното му увеличаване преди година. Прогнозата предвижда временна стагнация на потреблението на домакинствата в края на тази и началото на следващата година, след което предстои умерен ръст.

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Това е най-ниското от 20 години насам

След силния скок на номиналните заплати от средата на 2022 г. насам, ръстът им стана умерен през първата половина на 2023 г., заедно с постепенния спад на инфлацията. Очаква се тази тенденция да продължи, като намали постепенно натиска върху разходите за заплати.

Инфлацията се очаквада спадне още в бъдеще, макар и с по-бавни темпове. Годишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени спадна от 14,3% в края на 2022 г., на 6,4% през септември 2023 година. Най-голям принос за това имат цените на енергоносителите и храните. Очакванията са годишната инфлация да спадне на 8,8% през 2023 г., а след това да се забави още, до средно 4% през 2024 г. и 2,9% - през 2025 година.

Бюджетният дефицит леко ще се покачи през 2023 г. поради по-високите разходи за увеличени пенсии и заплати. След като бюджетният дефицитът намаля на 2,9% от БВП през 2022 г., очакванията са той леко да се покачи на 3% за 2023 година (максимално допустимата стойност на показателя, според критериите за ЕС е 3%).

Индустриалното производство на Германия продължава да се свива - за 4-ти пореден месец

Индустриалното производство на Германия продължава да се свива - за 4-ти пореден месец

Най-голям е спадът във фармацевтичния сектор