Броят на компаниите в несъстоятелност в Германия са намалели осезаемо през миналата година. В България тенденцията е подобна, като през първите два месеца на настоящата година фалитите са по-малко в сравнение със същия период на предходната. Ситуацията обаче ще се промени, като най-голямата икономика в Европа ще бъде изправена пред вълна от несъстоятелности след отпадане на държавната помощ за бизнеса. Това прогнозират в свой анализ експертите от "Кофас". 

"Несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. насам. Това до голяма степен се дължи на програмите за обществена подкрепа от правителството. Въпреки това молбите за откриване на производство по несъстоятелност в немските съдилища са се увеличили рязко през февруари и март 2021 година, което е сигнал за очаквано повишаване на търговските фалити през следващите месеци", се казва в него.

Според изчисленията до 4030 производства по несъстоятелност са били предотвратени в Германия благодарение на държавната подкрепа през миналата година, но кризата не е приключила.

За миналата година броят на фалиралите фирми в страната се е свил с 15,5% до общо 15 840 броя, като това се дължи основно на осигурената за бизнеса държавна подкрепа. Не всички сектори обаче са успели да се възползват от нея заради невъзможност за покриването на всички критерии за това. В това число влизат металообработващият и автомобилният сектор, при които неплатежоспособността се е увеличила съответно със 7,1% и 31,6%.

"Интересен е случаят с фалитите в България - броят компании, обявени в несъстоятелност, е по-малък през януари и февруари 2021 г. в сравнение със същия период през миналата година. Въпреки това нашият анализ не обхваща реалния брой фирми, които са спрели своята дейност поради неплатежоспособност, тъй като голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица. От друга страна е редно да отбележим и множеството "зомби компании", които на практика зависят от държавните помощи. Но в момента на тяхното спиране, фалитите ще се повишат значително. Това донякъде обяснява и тенденцията в Германия последните месеци", коментира управителя на "Кофас България" Пламен Димитров.

През изминалата година молбите за откриване на производство по несъстоятелност са се увеличили с 65% в сравнение с 2019 година. Сред тях се откроява ИКТ секторът, който отчете ръст на молбите от 2767% на годишна база. Хотелиерската индустрия от своя страна увеличи обема на молбите от 383%, търговския сектор - 116%, наред с финансовия и застрахователен сектор, при който стойностите показват 124% повишение. От друга страна молбите от сектора на строителството са се увеличили само със 7%, докато вземанията в сферата на транспорта са намалели с 84%.

Въпреки усвоените средства за обществена подкрепа (които достигнаха 49 милиарда евро или 1,5% от БВП), тяхната роля за поддържане на корпоративните финанси в Германия остава нестабилна. Икономическият стабилизационен фонд за големи компании, един от основните ресурси за подкрепа на предприятията, е бил слабо използван - от наличните 600 милиарда евро са използвани само 8,4 милиарда, главно от туристическия сектор.