Прогнозите за добива от пшеница в ЕС през 2016 година с всяка изминала седмица стават все по-оптимистични, коментират участниците в зърнената търговия. 

В доклада за състоянието на световния зърнен баланс Министерството на земеделието  на САЩ (USDA) вдигна летвата за глобалния добив от пшеница още по-високо - на 727 млн.т, само с 7 млн.т по-малко от рекордния миналогодишен резултат. Този незначителен спад с излишъка се компенсира от големите  преходни запаси и в крайна сметка през новия сезон 2016/17 г. се очертава рекордно предлагане на пшеница в глобален мащаб – 970 млн..т  в сравнение  с 950 млн. т през 2015/16 година.   

Преди две седмици Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) и Международния съвет по зърното (International Grains Council  или IGC) за пореден път вдигнаха прогнозната летва за новата реколта от пшеница в света с 4-5 млн.т спрямо предишната прогноза – до 717 млн.т, като и двете авторитетни организации акцентираха върху по-високите очаквания за ЕС.

Експертите, например, увеличиха своята оценка за производство на пшеница в Евросъюза от 152,1 млн.т, в сравнение с около 149 млн.т в първоначалната им прогноза, отбелязва sinor.bg. 

Приносът на Евросъюза за по-оптимистичната прогноза отново е доста значим. Американските експерти са на мнение, че вследствие на благоприятните  агрометеорологични условия през есента и най-вече през зимния период производството на пшеница в ЕС през 2016/17 г. ще възлезе на 156,5 млн. т, а това е само с 3,5 млн. т под рекордния връх, очакван за  настоящата 2015/16 маркетингова година и е с близо 7 на сто над средния добив за изминалия петгодишен период.  

В доклада на USDA се отбелязва, че Eвропейският съюз е най-големия производител на пшеница в света, като на около 90 на сто от реколтата възлиза  делът на  зимната пшеница.

Умереното  редуциране на добивите в сравнение с миналогодишните стойности се очертава във Франция – до 41,5 млн. т (42,8 млн.т – 2015 г.); Германия – 26,5 млн.т (26,6 млн.т)  и Полша – 10,6 млн.т (11,0 млн.т).

В същото време условията в балканските държави (най-вече Румъния и България) се оценяват  от департамента за външните пазари (FAS  USDA)  като „почти идеални”.