Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че през второто тримесечие разходите на работодателите за заплати за един отработен час са нараснали с 10,9% на годишна основа, a общите разходи - с 11%. Най-много са нараснали общите разходи в сектора на услугите (11%), който е следван от строителството (10,6%) и индустрията (9,8%).

Охлажда ли се пазарът на труда в еврозоната?

Охлажда ли се пазарът на труда в еврозоната?

И до какви проблеми ще доведе това

Погледнати по икономически сектори, заплатите за отработен час нарастват най-много в образованието (17,4%), операциите с недвижими имоти (16,3%), "Други дейности" (15,8%) и информационните продукти и далекосъобщенията (12,8%). Никъде не се забелязва спад на разходите за час труд.

Очаквано, индексите за общите разходи за труд на работодателите спрямо предходното тримесечие също се покачват, като най-значително това се случва в отраслите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия" (с 26 пункта до 136,2 пункта) и "Образование" (с 16 пункта до 131 пункта). За последните три години най-много са нараснали разходите за транспорт, складиране и пощи, които са на равнище от 138,7 пункта.

Половината работодатели планират да увеличат заплатите на служителите си през 2019-а

Половината работодатели планират да увеличат заплатите на служителите си през 2019-а

30 на сто от компаниите ще отворят нови работни места, показва анкета на БТПП

Всички видове разходи за труд претърпяха понижение през първите три месеца на 2019 г. спрямо последното тримесечие на миналата година. Въпреки това на годишна основа те бележат трайно нарастване за последните повече от десет години. Всъщност спрямо периода на кризата разходите на работодателите са се удвоили, като от около 60 пункта през първото тримесечие на 2009 г. днес те са на равнище от над 130 пункта.