Българската икономика ще бъде засегната от тежката икономическа ситуация в Италия предизвикана от разпространението на коронавируса. Причината за това е, че около 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) се формират от търговията с европейската страна. В същото време България няма да е толкова засегната, тъй като държави като Германия и Франция разчитат за много по-голям дял от БВП на отношенията си с Италия. Това коментира регионалния икономист на Coface Group Грегорж Шилевич в уебинар.

В сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) обаче България може да се окаже сред по-сериозно засегнатите, тъй като тя е третият най-голям търговски партньор на Италия в региона.

Снимка 472153

На първо място в това отношение е Словения, която разчита на засегнатата държава за близо 20% от БВП. Това важи и за над 10% от икономиката на Хърватия. От друга страна най-малко зависимите в това отношение са Естония, Латвия и Полша.

Българската икономика ще бъде потърпевша от разрастването на пандемията и що се отнася до един от най-засегнатите сектори - туризма. В региона страната ни е на пето място по дял на индустрията към БВП. У нас тя допринася за около 14 на сто за икономиката.

Епидемията може да "свие" растежа на българската икономика до 1,4% през 2020-а

Епидемията може да "свие" растежа на българската икономика до 1,4% през 2020-а

Експерти посочват, че годината ще бъде най-лошата за ЦИЕ от финансовата криза насам

Най-значителен в това отношение ще бъда ударът върху Хърватия, за която една четвърт от БВП е генерирана от туризма. По-значителен натиск ще има още върху Естония, Австрия и Словения.

"С наложените забрани за пътувания, перспективите за туризма остават изключително лоши. Държави като Грузия, Естония, Австрия, Словения са силно зависими и вероятността да страдат от по-малък брой туристи е голяма, особено ако ситуацията с COVID-19 не бъде овладяна бързо. България също е една от страните, които ще бъдат силно засегнати от недостиг на туристи, като делът на туризма у нас е около 14% от БВП", посочват от Coface .

Снимка 472152

Междувременно Италия изнася стоки за голяма част от Източна Европа, а пък самата тя зависи донякъде от други големи икономики. Много европейски държави, сред които Словения, Грузия, Швейцария пък разчитат на вноса от Италия за доставка на машини, лекарства, бяла техника и други.

"В ситуация, в която Италия е възпрепятствана да изнася своите стоки, можем да говорим за рецесия в страната и допълнителни затруднения дори в страни като Германия и Франция", казват още специалистите.

Експертите коментират, че италианската и испанската икономика са изложени на сериозен риск заради ограниченията, наложени върху услугите и търговията на дребно и едно, които са ключови за тях.

"Брутната добавена стойност от услугите в Италия представлява 23% от брутния вътрешен продукт на страната", се посочва в анализа.

Специалистите предупреждават, че дори при бързо възстановяване на икономиката много от секторите, свързани с услугите, няма да могат да компенсират загубените приходи. "За компании, свързани с производство на метали, услуги, транспорт, хранително-вкусовата промишленост от Coface очакват голям брой фирми да обявят несъстоятелност", става още ясно.