Китай увеличава като цяло вноса на руски стоки, но сред тях има едно изключение - пшеницата, пише Bloomberg. Износителите обясняват това основно със строгите изисквания на китайската страна и сложната логистика.

Например покупките от Китай на електроенергия и алуминий от Русия скочиха рязко на фона на намалените доставки за Запада. Обемът на доставките на пшеница обаче, въпреки ръста на общия внос на зърно в Китай, остава на предишното ниво.

Общият внос на пшеница в Китай за първите 4 месеца (януари-април) на тази година е нараснал с повече от 60% на годишна база, до около 6 милиона тона. От тях Русия е доставила само 30 хиляди тона (0,5% от целия внос), твърди Bloomberg.

Най-големият износител на пшеница за Китай за периода е Австралия (59,7% от целия внос на пшеница), следвана от Канада (18,3% от целия внос на продукта в Китай).

Като основни проблеми при вноса на руско зърно в Китай, Bloomberg определя строгите фитосанитарни изисквания и трудностите при транспортирането.

Тази информация се потвърждава от участниците на пазара на зърно. Председателят на Съюза на руските износители на зърно, Едуард Зернин, коментира за РБК, че "независимо от големия потенциал, доставките на руско зърно за Китай все още са на ниско ниво. За този сезон доставихме малко над 600 хиляди тона при т.нар. погранична търговия. Действително, за осъществяването на (много) големи доставки са възпрепятстващи основно фитосанитарните ограничения от страна на Китай".

Цената на пшеницата с 2-годишен минимум на световните борси

Цената на пшеницата с 2-годишен минимум на световните борси

Една от причините са благоприятните климатични условия в САЩ