Застаряването на населението, безработицата и в частност тази сред младежите и липсата на перспектива пред част от тях са едни от най-сериозните проблеми, пред които са изправени всички държави членки от Европейския съюз (ЕС).

Въпреки че Брюксел има ограничени правомощия в тази сфера, съюзът работи по редица инициативи с цел подобряване на условията в отделните държави.

Мерки срещу младежката безработица

Бързото развитие на технологиите и промените в икономиката и на пазара на труда изискват предприемането на нови по-подходящи мерки за овладяване на нови умения от младите хора, което би ги улеснило в намирането на работа.

Възможност за придобиване на опит на тази част от европейките граждани дава Европейският корпус за солидарност, който предлага възможности за ангажиране в доброволчески проекти в полза на местни общности на Стария континент.

Финансиране за допълнителна квалификация предлага Европейският социален фонд, а Европейският фонд за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа на служители, загубили службата си поради преместване на бизнеса на международни компании извън съюза.

На платформата EURES пък могат да бъдат намерени различни предложения за работа в целия ЕС.

Борба с недекларирания труд

Властите в ЕС работят за ограничаване на работата "на черно", която ощетява страните членки от данъчни приходи. Евродепутатите одобриха през 2016 година законодателство за създаване на европейска платформа за сътрудничество в усилията срещу недекларирания труд.

Какви промени планира Европейският парламент?

Европейският парламент е загрижен от голямата разлика в пенсиите на мъжете и жените и би искал да насърчи намирането на полезен баланс между работа и семейство. Депутатите работят по предложения за укрепване на правата на родителите и настойниците.

Координацията на социално-осигурителните системи в ЕС дава възможност на хората да отидат да работят в друга страна, без да губят социалната си закрила. Парламентът разглежда актуализация на правилата в тази насока, за да ги укрепи и да улесни прилагането им.

Депутатите работят и по законодателство за подобряване на достъпността на определени продукти и услуги за хора с увреждания, което би им позволило да участват по-активно в обществения живот.