Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви кои ще бъдат шестте български банки, за които ще стартира преглед на качеството на активите и стрес тест. Това е част от процеса по искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, което е първата стъпка към присъединяване към единния банков съюз. Включването ни в него от своя страна трябва да предхожда влизането на България в механизма ERM II.

Според официалното съобщение на финансовата институция това ще бъдат трите най-големи банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, както и Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк.

"Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото", посочват от ЕЦБ.

Прегледът на активите на финансовите институции и стрес тестовете ще започнат още през този месец, а резултатите от тях ще бъдат готови и публикувани през юли следващата година. Крайната дата за целите на процедурата ще бъде 31 декември 2018 г.

ЕЦБ е избрала да провери 6 банки в България

ЕЦБ е избрала да провери 6 банки в България

Одитори от Брюксел трябва да дойдат в началото на ноември

"Успоредно с това банковият надзор в ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с Българската народна банка с оглед на потенциалната ѝ бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото ѝ интегриране в единния надзорен механизъм (ЕНМ)", се казва още в съобщението.

Според правилата на съюза единната банка упражнява надзор над първите три финансови институции по големина в отделните държави. Това са популярните още като системни банки. Този контрол се извършва чрез Единния надзорен механизъм. ЕЦБ обаче има право да избере и други по-малки финансови институции, които да минат под надзора й, какъвто е случаят с България.

В края на юли месец Министерски съвет (МС) даде начало на процедурата по присъединяването на България към банковия съюз, който предхожда членството във валутния такъв.

Според очакванията ЕЦБ трябва да бъде готова със своята оценка приблизително година след официалното подаване на кандидатурата. При положителна такава се отваря вратата за влизането на страната ни в механизма ERM II, по-известен като "чакалнята" на Еврозоната. Той ще отнеме още поне две години.

България тръгва към банковия съюз: 3 банки ще бъдат наблюдавани от ЕЦБ

България тръгва към банковия съюз: 3 банки ще бъдат наблюдавани от ЕЦБ

Мониторингът ще продължи поне 3 години