Китайската държавна Sino-China Investment Group ще инвестира 1 милиард евро в Сърбия по инициативата си за изграждане на "Нов път на коприната".

Парите ще бъдат използвани за проекти в сферата на транспорта, енергетиката, телекомуникациите, селското стопанство и строителството, като някои от тях ще бъдат под формата на публично-частни партньорства, съобщава сайтът Emerging Europe.

Използва ли Китай Новия път на коприната за контрабанда на стоки в Европа?

Използва ли Китай Новия път на коприната за контрабанда на стоки в Европа?

Гърция и Унгария са основните канали за нелегален китайски внос в ЕС

"Основният фокус са транспортът, летищата, пристанищата, мостовете, комуникациите, доставките по вода, както и производството на електроенергия и земеделието", обяснява президентът на китайското дружество Джин Франк Ли.

По неговите думи част от средствата ще бъдат насочени и в областта на науката, образованието, културата и здравеопазването.

Въпросният модел на публично-частните партньорства ще бъде осъществен чрез използването на капитал и ценни книжа, като не се изключва възможността за привличане на средства от чуждестранни борси чрез първично публично предлагане на акции.

"Новият път на коприната" може да създаде дългови проблеми на редица страни

"Новият път на коприната" може да създаде дългови проблеми на редица страни

И да даде възможност на Китай да придобие контрол над тях