Държавата е приключила 2020-а с фискален резерв в БНБ в размер на 8.021 млрд. лева. Преди Коледа размерът му бе 8.945 млрд. лева. Така само за два месеца - от края на октомври 2020-а, когато той е бил 12.636 млрд. лева, правителството е успяло да похарчи над 4.6 млрд. лева от резерва си в БНБ. Това е над 90% от сумата, която то си осигури с пласирания в края на септември облигационен заем за 2.5 млрд. евро или близо 5 млрд. лева.

Не случайно изрично посочваме, че става дума за фискалния резерв на правителството в БНБ. По правило то поддържа в Централната банка над 96% от общия наличен фискален резерв. И чисто хипотетично не е изключено намалението на парите в БНБ да е свързано с прехвърляне на пари по сметки на правителството в търговски банки.

Добре е да се подчертае, че говорим за наличен фискален резерв, защото в общия фискален резерв освен наличните средства по сметки по методика се включват дължимите, но все още неполучени суми от Европейските фондове по сертифицирани разходи направени от България по европроекти или за подпомагане на земеделските стопани. Обикновено става дума за между 200 и 500 млн. лева.

За месец правителството "изяде" близо 3.3 милиарда лева от фискалния резерв

За месец правителството "изяде" близо 3.3 милиарда лева от фискалния резерв

Огромната част от изтегления заради кризата дълг са отишли са инициативи, които нямат връзка с нея

Така или иначе след финалните харчове на правителството фискалния резерв, който е единствената защита на държавата ни срещу ликвидни шокове, е на най-ниското си ниво от началото на септември 2020-а. Впрочем традиция е правителството да започва годината с ниски нива на фискалния резерв заради, отново превърналите се в традиция, огромни декемврийски бюджетни плащания. Които изравняват задържаните през годината бюджетни плащания с реално планираните. Така е било през 2017-а, 2018-а и 2019-а, но тогава излизахме от криза и по правило бюджета бе на излишък, който се харчеше през декември. За 2020-а бюджета още през ноември бе на дефицит, който с харчовете през декември бе драстично разширен, макар и в рамките на планираното в актуализирания бюджет.

И като говорим за дефицит има още една интересна подробност. Намаляването на фискалния резерв по правило е свързано с покриване на дефицита в хазната и/или с инвестиционни разходи на правителството. Финансовият министър Кирил Ананиев наскоро заяви, че Консолидираната фискална програма (КФП) през 2020-а ще приключи с дефицит от 3.6 млрд. лева (3% от БВП). А на дефицит КФП, отново по данни на финансовото ведомство, излезе едва през ноември. С други думи едва от единадесетия месец на годината хазната е почнала да дърпа от фискалния резерв. И тук идва въпросът защо фискалният резерв не намалява с размера на обявения от министъра на финансите дефицит от 3.6 млрд. лева, а с 4.6 млрд. лева - 1 млрд. лева повече? Може би правителството е направило някакви инвестиционни разходи през последните два месеца на годината? Тогава е добре да знаем какви са те. Ето една тема, която заслужава парламентарно питане, което да получи подробен и детайлен отговор.