Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс" (Standard&Poors) потвърди кредитната оценка на УниКредит Булбанк, съобщават от банката. Така банката запазва дългосрочния си рейтинг ВВВ+ и краткосрочния А-2 със стабилна перспектива. Това е най-високата кредитна оценка в страната, присъждана от S&P.

Подкрепата, на която УниКредит Булбанк може да разчита от страна на мажоритарния си акционер, водещата позиция на пазара и стабилния финансов профил на банката са сред основните аргументи на анализаторите от авторитетната агенция да запазят високата оценка на банката. „УниКредит Булбанк е стратегически важна за УниКредит Груп, която цели динамичен растеж в Нова Европа", се посочва още в рейтинговия доклад.