През 2007 г. Световна банка ще съсредоточи усилията си да подпомогне България така, че тя да се възползва максимално от членството в ЕС. Основна цел ще е ускоряване изравняването на стандартите на живот с тези в съюза.

Банката стартира двугодишна програма за икономически анализи на растежа и насърчаване на производителността в България. Програмата ще се състои от серия от повече от 9 аналитични доклада и изследвания.

Това стана ясно след днешната среща между българското правителство и екип на Световната банка. От страна на българското правителство представители бяха министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и министъра на финансите Пламен Орешарски. Екипът на банката се оглавяваше от Ананд Сет, регионален директор за България, Румъния и Хърватска и Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световна банка за страната.

По време на дискусията стана ясно, че един от първите анализи през 2007 ще е втора част на доклада, наречен „Преглед на политиката в областта на публичните финанси".

Българското правителство специално поиска втората част на изследването да се съсредоточи върху анализа на подходящите политики. Те са в областта на висшето образование, иновациите, развитие на пазара на труда с цел повишаване на продуктивността и конкурентноспобността, икономическия ръст и сближаване на доходите с тези в страните в ЕС.

Докладът ще изследва още въздействието на тези политики върху държавния бюджет и фискалната политика, включително и използването на европейските грантови средства.

По време на срещата е дискутирано още изпълнението на Стратегията за партньорство, която беше одобрена от борда на директорите на Световна банка през юни миналата година. Констатирано е, че качеството на изпълнение на проектите на банката е на 100% задоволително.

Портфейлът на банката в страната в момента се състои от 7 инвестиционни проекта, включително два гранта на Глобалния екологичен фонд (GEF) на равностойност от 229.2 млн. долара.

Чрез Стратегията за партньорство Световната банка ще предостави допълнителна техническа и финансова подкрепа за продължаващите реформи в образованието и здравния сектор, в подобрението на пътищата, търговията и общинската инфраструктура.

Общата стойност на предвидените заемни средства е до 300 млн. долара годишно.