От години насам по-малките страни са изправени пред натиск от страна на наднационални обединения като Европейския съюз да увеличават данъците си. Ирландия е един от добрите примери за това - срещу данъчната ѝ политика се водят и дела в ЕС. Но при последната си реч за бюджета, финансовият министър на страната Паскал Донъхю отново каза, че корпоративният данък няма да се променя.

Въпреки това и самият той изтъкна, че ще е трудно страната да не се промен. "Споразумението на ниво Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще създаде предизвикателства за Ирландия, тъй като промените в международната данъчна рамка ще доведат до свиване на облаганите тук данъци", каза той. "Но и неуспехът при постигане на споразумението ще окаже негативни ефекти върху хазната."

Великобритания е изправена пред значително увеличение на данъците

Великобритания е изправена пред значително увеличение на данъците

Пандемията и Brexit не оставят друг вариант пред консерваторите, които някога се гордееха с ниските данъци и правителствени разходи

В момента корпоративният данък в Ирландия е само една идея по-висок от този в България - 12,5%, но като такъв е значително под корпоративните данъци в много от развитите икономики. Тъй като така данъчните им системи са неконкурентни, те сега притискат страната да ревизира своята в посока нагоре.

Затова и в момента се водят преговори в ОИСР за създаване на глобална данъчна реформа с нова рамка за облагане на технологичните компании и минимално равнище на корпоративния налог. Планът е да се постигне споразумение до края на годината, но липсата на консенсус доведе преговорите до отлагане за догодина.

Предложението е данъчната система да има два стълба. Първият от тях е насочен към дигиталната икономика и според него потребителите ще се облагат там, където се намират. Вторият представлява минимален корпоративен данък, при който няма да има значение къде се намират фирмите.

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Реториката на финансовото министерство обаче може да изиграе лоша шега на икономиката

Разбира се, не всички страни са съгласни на подобна идея, защото това ще ги направи много по-неконкурентни за глобалните инвеститори. Сред тях е и Ирландия. Но заплахата за страната при липса на споразумение е Европейския съюз да въведе вътрешна данъчна система, при която налозите за третите страни да са много по-големи. Това, от своя страна, може да влоши и без това съществуващите данъчни войни.

Във всеки случай и двата изхода заплашват малки страни като Ирландия и България, тъй като всяко увеличаване на данъците ще доведе до отлив на чуждестранни компании - нещо, от което и двете икономики се нуждаят и което у нас така или иначе се намира в тревожни динамики.