След като на 26 май 2017 г. една от водещите рейтингови агенции (Moody's) потвърди кредитния рейтинг на страната ни (Baa2 със стабилна перспектива), погледите се насочват към оценката на S&P. Тя е единствената от големите рейтингови агенции, която към днешна дата отрежда на страната ни "неинвестиционен" рейтинг. Това, в общи линии, означава, че агенцията смята инвестициите в български държавни ценни книжа за несигурни/спекулативни.

S&P е агенцията, която през последните години най-често променя оценката си за платежоспособността на нашата държава, а на графиката е визуализиран дългосрочният кредитен рейтинг на страната ни според тяхната методология.

  • Вижда се, че в периода 1998-2006 г. кредитният рейтинг на страната ни непрекъснато се повишава, като от юни 2004 г. влиза в графата "инвестиционен" (с оценка BBB+).
  • В периода от Октомври 2008 г. до декември 2013 г. (включващ най-тежките години от кризата), България успява да запази своя положителен рейтинг, въпреки спадът до BBB и отрицателната перспектива при последната оценка.
  • След началото на политическата криза у нас и случилото се с КТБ, рейтингът ни е намален на два пъти, достигайки неинвестиционния BB+ през декември 2014 г., където остава и до днес, маркирайки 11-годишно дъно на инвестиционния рейтинг на страната ни според S&P.

В последната оценка на S&P като основни пречки пред повишаването на кредитния рейтинг на страната се посочват неща като спрялата съдебна реформа, слабите институции, несигурната инвестиционна среда, политическата нестабилност и някои рискове за бюджета, които произтичат от състоянието на държавни компании като НЕК.

Предвид факта, че през последните шест месеца не сме били свидетели на особен напредък, по който и да е от споменатите въпроси, очакванията са оценката на S&P за дългосрочната платежоспособност на България да остане непроменена.