Поредна акция срещу софтуерното пиратство се проведе вчера в София. Служители на сектор Икономическа полиция, със съдействието на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС) извършиха специализирана проверка на асемблаторската фирмa „О" ООД, предлагащa за продажба компютърни системи с предварително инсталиран бизнес софтуер.

Клиентската компютърна система с инсталирани нелицензирани копия на програми, собственост на компании-членки на СИБС, е приобщена като доказателство по образуваното дознание за престъпление по чл.172а от Наказателния кодекс, съобщиха от СИБС, цитирани от TechNews.bg.

При операцията са иззети и още седем компютърни системи, собственост на дружеството, съдържащи нелицензирани копия на софтуерни продукти на компании-членки на СИБС, за които не са предоставени документи, удостоверяващи тяхното законосъобразно придобиване и използване.  

Проверката съвпада с продължаващата инициатива на СИБС „Сериозният бизнес работи с лицензиран софтуер... А вие?". Кампанията е насочена към повишаване информираността на местния бизнес относно ползите от въвеждането на система за ефективно управление на софтуерните активи, както и към преустановяване и санкциониране на нарушенията, свързани с разпространението и използването на нелицензиран бизнес софтуер. Тя преминава през различни райони на страната и фокусира вниманието си върху представителите на малкия и среден бизнес у нас.

Операцията, проведена от служителите на Пето РПУ на МВР вчера, отново акцентира и върху необходимостта от повишаване на бизнес етиката в дистрибуторския канал и поощряване на лоялната конкуренция в ИТ сектора чрез ограничаване на недобросъвестните търговски практики при продажба и разпространение на компютърни програми на компании-членки на СИБС.