Преди близо век оловният бензин започна да става добре познат по света и да се използва. Само преди 20 години в повече от 100 държави по света човек можеше да зареди колата си с такъв. Но вече не, след като Алжир се превърна в последната страна в света, която спря продажбата на оловен бензин в бензиностанциите си.

Отказът на света от горивото дойде основно заради сериозните здравословни проблеми, предизвиквани от него. Оловният бензин е патентован за ползване за първи път преди 99 години - през 1922 година. До 1970 година той се ползва почти навсякъде по света.

Въпреки че става широко разпространен заради ефективността си при автомобилите, последствията от изхвърляните в атмосферата газове се оказват катастрофални.

Впоследствие изследванията установяват, че дори ниските нива на изпусканото олово могат да засегнат човешкия мозък и имат особено тежки последствия при децата. Използването на горивото е свързвано още с развиването на сърдечни заболявания, инсулт и някои видове онкологични заболявания.

Кампанията за забраната на оловния бензин започва преди близо две десетилетия - през 2002 година. Тогава все още 117 държави в света го ползват за зареждане на автомобилите по пътищата. В България от 2002 година оловният бензин започна постепенно да изчезва от бензиностанциите, като беше заложено използването му да спре напълно две години по-късно.

Според изчисленията на Програмата на ООН за околната среда спирането на употребата на горивото е предотвратило 1,2 милиона преждевременни смъртни случая годишно.