България се оказва в челото на поредна негативна класация - на процента от населението, застрашен от бедност и социално изключване. Според данните на "Евростат", само в Румъния ситуацията е по-тежка.

Контекст: Европейската статистика поставя в риск хората, които са изпаднали в някоя от следните ситуации:

  • Лица с доходи под линията на бедност;
  • Лица, които не могат да си позволят повече от половината базово необходими стоки;
  • Лица, живеещи в домакинства, в които хората в трудоспособна възраст са се трудили по-малко от 20% от времето през последните 12 месеца.

Иначе казано, тук не говорим само за ниски доходи, но също и за ред други фактори, които могат сериозно да навредят на хора, които на теория се справят в дадения момент.

Енергийните разходи могат да докарат 141 милиона души до крайна бедност

Енергийните разходи могат да докарат 141 милиона души до крайна бедност

Това показват данните от нов доклад

Цифром и словом: Според тази дефиниция 22% от жителите на ЕС към 2022 г. са в риск от бедност и социално изключване. Това са 95,3 млн. души или минимално подобрение спрямо 2021 г.

Най-висок е процентът им в Румъния (34%), следвана от нашата страна (32%). Далеч по-назад са Испания и Гърция.

Най-добре работи социалната държава в Полша, Словения и Чехия.

Преди зимата: България оглавява класацията за енергийна бедност в Европейския съюз

Преди зимата: България оглавява класацията за енергийна бедност в Европейския съюз

Кои са другите засегнати страни?

Детайли: Над една пета от живеещите в домакинства с деца са в риск, става ясно от данните на "Евростат".

Близо две трети от безработните са в застрашената група, а като демография вероятността от изпадане в бедност и социално изключване е по-висока за жените, както и за по-младите пълнолетни (18-24 г.).