Новосформираната парламентарна комисия, веднага след като приключи съвместното си заседание с комисиите по здравеопазването и по труда, социалната и демографската политика, на което изслуша предложенията на служебното правителството за промени в бюджета, взе и първото си решение. То обаче не бе свързано с предложените промени в приходно-разходните параметри на хазната. Комисията реши да предложи на Народното събрание да приеме процедурни правила и условия за номиниране на кандидати за управител на БНБ.

Председателят на комисията Любомир Каримански , който е депутат от "Има такъв народ" аргументира необходимостта от такова решение по следния начин: "На 22 юли 2021-а изтичат няколко мандата на следните регулаторни органи. На първо място на 19 юли е изтекъл мандата на управителя на БНБ. На 29 юли е изтекъл мандата на подуправителя и ръководител, на управление "Банково" на БНБ. На 24 октомври изтича и мандата на подуправителя, ръководител на управление "Емисионно", но той вече е в процедура за избор". След това Каримански спомена и за изтичането на мандатите на членовете на Фискалния съвет, но постави на гласуване именно решението за приемане на процедура по избора на управител на БНБ.

Представителите на другите парламентарни групи в комисията се опитаха да дебатират сроковете, в които те ще трябва да внесат своите предложения за управител на БНБ. В проекта за решение е заложено, че това трябва да стане до 3 дни, след приемането на въпросните правила от пленарната зала. Петър Ганев от Демократична България предложи този срок да бъде удължен на 7 дни. "Това е срока от старите процедури, но според мен той е по-разумен от сега предложените 3 дни. Парламентарните групи имат нужда от това време, за да сондират мнението на съответните кандидати и да подготвят цялата необходима документация, свързана с представянето им", обясни Ганев.

Кирил Ананиев пък предложи този срок да е 7 работни, а не 7 календарни дни. "Все пак не става дума за избор на продавачка, а за номинирането на лица за една от най-важните позиции в страната. Това не е никак лесно, защото говорим за човека, от който ще зависи много не само в банковата, но и в цялата финансова система", каза Ананиев.

Йордан Цонев от ДПС заяви, че също би подкрепил предложенията за удължаване на сроковете, но с една уговорка: "Мандатът на управителя на БНБ е изтекъл и този парламент трябва да избере управител на БНБ. Няма какво да шикалкавим. Затова да направим сроковете така, че процедурата да завърши когато завърши процедурата по гласуването на промените в бюджета. Защото иначе по-добре да не се занимаваме. Ако приемем по дълги срокове има риск да не успеем да завършим процедурата по избор в рамките на този парламент. А при нов парламент трябва да започнем наново", заяви депутатът от ДПС. Тук се намеси и Петър Ганев, който уточни, че неговото предложение за 7 дни е имало за цел да осигури възможност за предлагане на "по-премислени кандидати", но е съгласен с аргументите на Йордан Цонев, за важността на този избор, защото "мандатът на новоизбрания управител на БНБ ще опре до разглеждането на кандидатурата на България за влизане в еврозоната".

Георги Кадиев от парламентарната група на БСП пък поиска сроковете за номиниране да бъдат удължени на 15 работни дни именно заради нелеките процедури по които партиите приемат номинациите за един такъв важен пост на този на управителя на БНБ. "Ако парламентът не може да приключи процедурата в тези срокове, това ще е негова грешка, а не на комисията, защото нали всички ние работим за по-дългото съществуване на този парламент", каза Кадиев.

Депутатът от "Има такъв народ" Пламен Данаилов заяви, че всички в комисията би трябвало да знаят, кога изтичат мандатите на управителите и подуправителите на БНБ и да са готови със свои кандидатури. Същата теза застъпи и Любомир Каримански.

В крайна сметка след гласуване на всички предложения бе прието текста, според който партийните в парламента трябва да представят своите номинации за управител на БНБ в срок от 3 дни, след като Народното събрание гласува решението за процедурните правила за предлагане на управител на БНБ. Това означава, че може да се окаже, че тези номинации трябва да бъдат представени още следващата седмица. Според проекта за решение, след номинирането на кандидатите, следва тяхното изслушване. В парламентарната комисия по бюджет и финанси, то може да бъде извършено, не по-рано от 3 дни след публикуване на документите на номинираните на сайта на Народното събрание. След изслушването в комисия следва представяне и гласуване на номинациите в пленарната зала на Народното събрание. Според сегашния проект за решение за избран се смята кандидатът получил над половината от гласовете на депутатите в залата. Ако двама или повече номинирани получат над половината гласове, за избран се смята кандидатът с най-много гласове "за". Когато нито един от кандидатите не получи 50% и повече от гласовете в залата се провежда повторно гласуване за двамата номинирани получили най-много гласове "за". Едва ако и при това гласуване нито един от двамата не получи над половината от гласовете на присъстващите в залата депутати, тогава се пристъпва към нова процедура за избор. Но стигне ли се до подобна ситуация, за нова процедура едва ли ще има време.

Въобще при сегашната ситуация в Народното събрание, когато реалистичните прогнози са, че на него не му остава повече от 3 седмици живот, една подобна процедура по избор на управител на БНБ изглежда по-скоро като несериозно отношение към тази институция. Не искаме въобще да си мислим, че чрез една скорострелна процедура, се прави опит политици да овладеят Централната банка и натрупания в нея валутен резерв.

Именно защото БНБ е от фундаментално значение за стабилността на финансите у нас, за сигурността на спестяванията на гражданите и за успешното развитие на икономиката ни, избора на управител на БНБ не бива вкарван в екстрено тесни времеви граници. Припомняме, че от този избор зависи до голяма степен и избора на подуправители, тъй като само управителят има прави да предлага хора за тези постове. А не е все едно на кого ще бъде поверена сигурността на валутния резерв и на валутния борд, както и на платежните системи у нас. В този ред на мисли има вече случай, в които управители на БНБ са изпълнявали успешно и напълно легитимно задълженията си няколко месеца подред, след като е изтекъл мандатът им и то при дългосрочно работещо Народно събрание с редовно правителство. В законът за БНБ има ясно разписани процедури, даващи тази възможност. Поради това и заради важността на избора на управител на БНБ е по-добре изборът да бъде извършен от парламент, които да има достатъчно дълъг времеви хоризонт, за да осигури една прозрачна и задълбочена процедура по избор на управител на БНБ.