Иновациите са в основата на икономическия растеж и създаването на работни места. Te могат да трансформират производителността и ефективността и да се справят с много от дългогодишните и възникващите предизвикателства по света, като например изменението на климата, здравеопазването, образованието и социалното включване.

Правителствата се опитват по различни начини да подкрепят предприемачеството, но глобализацията и бързият технологичен напредък промениха иновационните пътища и ускориха темпото на промените.

Много често се случва обещаващи нови прототипи и продукти да не постигат големи успехи поради липса на информация, контакти и капитали, сочи нов доклад на Световния икономически форум.

Защо големите иновативни компании страдат от изтичане на мозъци?

Защо големите иновативни компании страдат от изтичане на мозъци?

Въпреки растящите бюджети, често те губят най-добрите си служители и най-добрите идеи

Но някои правителства разработват нови начини за идентифициране и ускоряване на мащаба на пробивните иновации. Бялата книга на форума очертава няколко инициативи, ръководени от правителствата, които помагат на иноваторите да процъфтяват.

Европейският съвет за иновации (EIC)

Европейският съвет за иновации има задача да превърне научните открития в Европа в предприятия, които могат да се разраснат с бързи темпове. Той се фокусира върху предоставянето на финансова и менторска подкрепа на два вида иноватори.

Oт една страна технолозите и изследователите могат да кандидатстват в EIC за програмата Pathfinder, която предоставя финансиране за подкрепа на изцяло нови технологии, създадени чрез съвместни изследвания. С нея се помага на продуктите да преминат към етапа на комерсиализация, като същевременно предоставя обучителни програми.

От друга, стартъпите, предприемачите и малките и средни предприятия могат да използват акселераторска програма на съвета, която предоставя финансова подкрепа за подпомагане на развитието на високорискови иновации.

В момента EIC е в пилотна фаза и пълната ѝ реализация се очаква през 2021 година. Европейската комисия предложи 10 млрд. евро подкрепа за инициативата по следващата програмата на ЕС за научни изследвания и иновации - Хоризонт Европа.

Великобритания и иновациите

Програмата Upscale на Обединеното кралство, стартирана от мрежата, подкрепяща иновациите Tech City UК през 2016 г., цели да подкрепи следващото поколение дигитални бизнеси в страната, които искат да се разраснат. През 2017 г. Tech City и Tech North се разшириха и станаха Tech Nation.

Програмата дава шанс на бизнеса да получи менторство от експерти, които са допринесли за растежа на някои от най-успешните дигитални компании в света. Те ще получат над 60 часа съвети за шест месеца. Това е безплатна възможност и компаниите не е необходимо да отделят никакъв собствен капитал, за да участват. Те трябва да растат с около 20% на месец и да са подкрепени с рисков капитал.

Програмата е насочена главно към предприятията, които имат за цел да наемат повече персонал, да увеличат клиентската си база или пазарен дял или да се разширят в национален или глобален мащаб.

Дубай също може да се похвали със своята акселераторска програма, която е основно фокусирана върху подкрепата за развитието на интелигентите градове. Тя предлага интензивна тримесечна програма за 10 компании с менторство с повече от 100 експерти в бранша. Бизнесите също имат достъп до офис площи, до глобална мрежа от инвеститори и корпоративни партньори.

Фонд за $400 милиона ще помага на европейските технологични стартъпи

Фонд за $400 милиона ще помага на европейските технологични стартъпи

Той ще осъществява около 12 инвестиции годишно

В тази връзка е интересно да видим кои всъщност са най-иновативните икономики по света за 2019 г., представени от Statista:

1. Южна Корея

2. Германия

3. Финландия

4. Швейцария

5. Израел

6. Сингапур

7. Швеция

8. САЩ

9. Япония

10. Франция

Най-иновативните държави в света. България е 41-ва

Най-иновативните държави в света. България е 41-ва

Китай изпревари Великобритания, а Израел - Япония