Д-р Хелмут Палдер, водещ съветник на министъра на правосъдието на Бавария, отговори на нашите въпроси от Германия.

КК: Европейската комисия многократно критикува България заради корупцията. Как можем да се справим с този проблем?

Хелмут Палдер: Корупцията е всеобхватен проблем, който не е ограничен на законодателно ниво. Това е проблем на обществото и съзнанието. Преди всичко корупцията е отговор на дефицита на управление.

Когато управлението се движи според закона, не би имало корупция. Когато например един гражданин иска вписване в основния регистър или в търговския регистър и това трае месеци или седмици и този процес съзнателно се забавя, тогава той дава пари, за да ускори процеса. Когато един гражданин се нуждае от разрешително за отваряне на магазин или разширение на търговския обект и нищо не може да направи, дава пари, за да тръгнат нещата. Ние сме много практични при корупцията. И корупцията е отговор на гражданите на липсата на управление.

Корупцията е огледало на управлението. Необходимо е този дефицит да се отстрани. Това може да стане чрез усъвършенстване професионалните умения на служителите. Който знае как да го направи, ще му бъде леко. Един ръководител трябва да наблюдава своите служители. Когато забележи, че нещата продължават дълго по същия начин, това е сигнална лампа. Държавата трябва да плаща разумно на чиновниците, за да не взимат те пари под масата. Аз видях в много български служби обнадеждаващи признаци за промяна на мисленето. На входовете стоят плакати „Ние сме против корупцията".

Това обаче не е достатъчно. Промяната няма да дойде от нищото. Тя трябва да бъде подпомагана от превантивни и наказателни мерки. Една допълнителна мярка е например задължението на съдиите, адвокатите и други ръководители редовно да обявяват доходите си и да подават имуществени декларации.

Наказателното право трябва да изпълни своята задача. Необходими са ясни предписания срещу активната и пасивната корупция. Такива съществуват както виждам в България. В корупционните дела проучванията са трудни. Който получи ответна услуга, наказано е цялото общество. Този, който получава пари, не е наказан. Този, който дава пари, също не е наказан. Наказано е обществото като цяло.

Корупцията е като отравянето с радиация - никой не го вижда, никой не го чува, никой не го усеща, въпреки това тя разрушава обществото в сърцевината му. Затова трябват обучени хора, които да усещат тези моменти. Това е дълъг и каменист път, но той може да бъде успешен за България, защото общественото съзнание се променя с времето.

КК: Мислите ли, че въпросът с корупцията може да бъде решен в рамките на един мандат на едно правителство?

Хелмут Палдер: Аз имам впечатлението, че населението на България реагира чувствително на феномена корупция. Не става въпрос само за малки подаръци от учтивост и благодарност, но и за даване на пари на обществени институции. Става въпрос за „корупционни договорености" при обществените поръчки. Когато се задвижи въртележката, това води до по-високи корупционни претенции. Резултатът е, че все повече хора не могат да се справят с тази въртележка и да платят исканите пари.

Убеден съм, че правителството сериозно може да реши проблема. Както проблема с престъпността, така и проблема с корупцията. С едно нормално ниво на криминалност обществото може да живее.

КК: Корупцията ли е най-големият проблем на България? Как стои този въпрос в Германия?

Хелмут Палдер: Аз не отричам, че и в Германия имаме корупция. Нивото на престъпност в Бавария е най-ниското в Германия. До преди 15 години и ние не вярвахме, че имаме корупция, докато не се събудихме от този сън. Тогава реагирахме бързо и изградихме специални звена към адвокатските кантори за борба с корупцията. Тази практика приложихме и в полицията. Тези звена работят много ефективно, както могат да се убедят българските колеги.

Дали корупцията е най-големият проблем на България, мога да се съмнявам. Вероятно гражданите са възмущават от високата инфлация и проблемите с енергийното снабдяване. Големите предизвикателства пред държавата са дефицитът на кадри, негативното демографско развитие, но това не е моя тема. В областта на правосъдието ме занимава и сферата на организираната престъпност. Убийствата в България са интензивни, това го знаят всички участници. В момента цари относително спокойствие. Но то не бива да ви успокоява.