Регистрацията на кладенците за собствени нужди е безплатна и се прави с цел да се гарантира ползването на подземните води от гражданите.

Информацията за това къде колко подземни води се ползват е необходима на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и неговите регионални структури, за да се имат предвид тези количества, когато се издават разрешителни за ползване на подземни води за стопански цели или за добив на подземни богатства /който води до намаляване на подземните води/. Това обобщават от МОСВ.

Липсата на информация за ползваните от гражданите подземни води създава риск да се нарушат правата им. Например през 2000 година кладенците в с.Челопечене пресъхват, защото в населеното място е изградена баластриера и за добива се черпят подземни води.

През същата година пресъхват кладенци и в с. Болярци, Първомайско заради изграден рибарник, който има разрешително за ползване на подземни води за пълнене на басейните за рибите.

Когато се знае какви количества са необходими за личните нужди на гражданите в населените места, те ще им се гарантират при издаване на подобни разрешителни, за да не се стига до такива случаи, коментираха експерти от дирекция "Води".

С регистрацията не се цели да се ограничи потреблението на гражданите. Те, както и до сега, ще имат право безплатно да ползват за собствени цели /напояване, водопой на животни и т.н/ до10 кубика (10 000 литра) на денонощие.

Няма да се иска монтиране на измервателни устройства на кладенците. Според нормите за водоснабдяване един човек ползва между 100 и 200 литра на ден. Според експертите от дирекция "Води" това количество е достатъчно за поливане на земеделски площи с размер 2-3 дка и за напояване на животни.

Регистрацията на кладенците за собствени нужди е въведена със Закона за водите през 1999 година. Тя трябваше да се извършва от кметовете на населените места.

До лятото на 2006 година обаче регистрация е направена само в 591 от общо над 5000 населени места /или около 10 процента/. За това с направените през лятото на миналата година промени в закона /които влязоха в сила през август/ тя се прехвърли към Басейновите дирекции на МОСВ.

Към момента са регистрирани 118 000 кладенци за собствени нужди. Общият брой на всички, които трябва да бъдат регистрирани е около 500 000.