Облигациите на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца ще се търгуват на Българска фондова борса от 18.08.2014 г. /понеделник/, гласи съобщение в сайта на оператора.

Облигазионната емикия е в размер на 3 011 бр. облигации, всяка с номинал 1 000 лева. На емисията е присвоен борсов код TFVA. Емикията ще ке търгува на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации.

Крайната дата за търговия е 27.11.2018 г.