По данни на социологическо проучване, проведено от Всеросийския ЦИОМ, 21% от руснаците считат, че най-дружеската страна на Русия е Китай. Миналата година КНР делеше третото място с Франция, сега е на първо място по този показател.

Китайците миналата година бяха много напред в списъка на потенциалните противници на Русия. Те бяха враг за 16% от руснаците, заемайки второ „вражеско" място. Тази година обаче приятелството е възстановено и само 3% още виждат в Китай враг.

Допитването, резултатите от което са публикувани от „Ведомости", е било проведено на 25ти и 26ти август с 1600 души от 46 региона на Русия.

В руското сърце има приятелство поравно за Германия и Беларус, които делят второ и трето място с 12% през 2007 година. През 2006 година най-добър приятел на руснаците е именно Беларус, а Германия заема второто място.

Напълно очаквано САЩ е най-страшният враг за руснаците, но по сравнение с 2006 година анти-рейтингът на Америка пада от 45% до 26%. Грузия с поведението си напоследък си издейства 19% враждебност, макар през 2006 да не бе много напред в класациите. Трето място по враждебност си поделят Великобритания, Прибалтика като цяло и Украйна.

Американците отвръщат на студените руски чувства, но с двойна сила. За отбелязване е, че отношението на американците към Русия рязко се е влошило. През 2005 г. Русия е враг за 36% от американците, през 2006 г. за 50%, през 2007 г. за 54%.

Американците са най-зле настроени към Пакистан (69%), Китай не се харесва на 63% от американците, Колумбия на 56%. Това научаваме от изследването, проведено от американско-британската Harris Interactive. Дружеско отношение американците имат към Великобритания (70%), Канада (57%), Австралия (54%), Израел (42%), Япония (38%).

Според руските социолози, коментиращи резултатите за Русия, съществуват базови установки, но те могат лесно да се променят под въздействие на ключови събития.

Руско-китайската дружба се обяснява със засилването на икономическото и политическо сътрудничество през тази година и особено на срещата на Шанхайската Организация за Кооперация. Да напомним, през 1950те и 1960те години двете огромни държави бяха на границата на въоръжен конфликт в Сибир.

Що се касае до САЩ, техният рейтинг през 2001 година е бил висок от съчувствие за терористичния акт, но след влизането на американските войски в Ирак се колебае около едно неизменно студено ниво. Може Беларус винаги да се е считал за съюзник, но споровете за газа доведоха до падане на рейтинга.

За отбелязване е голямото количество неопределени: 49% не могат да назоват приятелите на Русия, а 51% враговете й. Обяснението на социолозите: допитването се провежда през лятото, когато хората се вълнуват най-вече от лични теми.

Политолози не се съгласяват с подобен извод: "Голямото количество на неопределените говори, че Русия, за разлика от САЩ, няма точна система на съюзи, приятели се събират от различни посоки и на различни основания: примерът е Германия и Китай".

Експерт намира като положителен фактор отсъствието на реални врагове на Русия, противници има само в медийното пространство, а виртуалните врагове са преходни.

Руски журналист (главният редактор на списанието „Русия в глобалната политика") „бие" в съвсем различна посока. Медиите навсякъде формират симпатиите и антипатиите на населението: какво става в САЩ, какво става в арабския свят. Обаче в Русия медийната среда се формира от ръководството и може да се каже, че то формира общественото мнение.

Резките смени на отношенията към западните страни са свързани с това, че руският външно-политически курс тепърва се формира и се подлага на бързи изменения, по-резки, отколкото руснаците имат време да ги осмислят.