В Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400=364+331,10 (3+381,06)". Проектът е по програма „Ново строителство" на АПИ и се финансира изцяло от републиканския бюджет.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството са на:

• „Автомагистрали-Черно море" АД;
• Консорциум „Страбаг" ДЗЗД, в който участват: „Страбаг" АГ - Австрия и „Щрабаг" ЕАД - България;
• „Трейс Груп Холд" АД.

С изпълнението на обекта съществуващия обходен път на  Малко Търново ще се свърже с път І-9 и трафикът от Бургас до ГКПП Малко Търново ще преминава извън града. Общата дължина на участъка е 0,7 км. Индикативната стойност на проекта е 1,6 млн. лв. без ДДС.