Изпълнителният директор и съосновател на BULPROS Ивайло Славов е човек с богат професионален опит в IT индустрията, успешен предприемач и мениджър, а от средата на 2018 г. и председател на Българската аутсорсинг асоциация.

Той ръководи най-голямата българска технологична компания, създадена и управлявана от страната ни - BULPROS. Основана от едва 5 души през 2010 г., 8 години по-късно компанията има над 1200 служители, работещи в 18 офиса в 7 държави.

Money.bg разговаря със Славов за развитието на IT сектора, иновациите, работните места, заплатите, постиженията и бъдещите предизвикателства пред BULPROS и българската IT индустрия.

Господин Славов, какви бяха последните 12 месеца за BULPROS и ИТ индустрията в България?

Ако трябва да ги опиша с една дума - успешни. Все повече бизнеси се дигитализират, а мисията на BULPROS е именно да помага на компаниите да модернизират, дигитализират и автоматизират процесите си. България все повече се налага като предпочитана дестинация за създаване на продукти и услуги с добавена стойност, което води до устойчив растеж на целия сектор.

Освен у нас, компанията се разширява и международно. В колко държави присъствате, кои са най-успешните ви пазари и към кои други имате интерес?

В момента BULPROS има 18 офиса в 7 държави в Европа и Северна Америка - България, Германия, Полша, Канада, САЩ, Великобритания, Сърбия, като броят им ще продължава да расте. Един от ключовите пазари е Германия, но диверсификацията на пазарите е сред основните ни приоритети. Част от стратегическата ни визия за растеж е разширяване на дейността в САЩ и Великобритания, както и стъпване на нови пазари, например Сингапур, Тайланд, Израел и др.

Аутсорсинг индустрията в България се нуждае от 13 000 души до 2021 година

Аутсорсинг индустрията в България се нуждае от 13 000 души до 2021 година

Стартовите заплати в сектора са 4-цифрени суми в лева, нерядко и в евро

Предлагате широка гама от продукти и услуги. Кои предизвикват най-голям интерес сред клиентите ви?

През 2018 г. BULPROS представи своите нови 7 пазарни предложения: "Индустриална дигитализация" (Industry Digitalization), "Киберсигурност" (Cyber Security), "Решения за съвместна работа" (Collaboration), "Модернизация на приложенията" (Application Modernization), "Инфраструктурна трансформация" (Infrastructure Transformation), "Технологични услуги" (Technology Services), "Продажби и обслужване на клиенти" (Sales and Customer Services). Те са изградени на базата на детайлен професионален анализ на променящите се изисквания на пазара в контекста на динамичното технологично развитие.

Различните пазарни предложения споделят една обща цел - да предоставят добавена стойност на бизнеса и чрез иновативни решения да му помогнат в неговата успешна дигитална трансформация. До този момент портфолиото на компанията е изградено с фокус върху технологичната експертиза на организацията, но новите пазарни предложения се фокусират върху нуждите на компаниите, като предлагат цялостни иновативни бизнес решения.

BULPROS се развива много динамично през последните години. Какъв е досегашният годишен растеж и какъв ръст очаквате занапред?

BULPROS е определяна като една от най-бързо развиващите се технологични компании в Европа според докладите на Deloitte "Technology Fast 50 in Central Europe" и "Technology Fast 500 in Europe, Middle East and Africa". Бързите темпове на растеж са причината компанията да бъде включена в авторитетните класации на Financial Times "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies", на Inc. magazine "Inc. 5000 List of Fastest-Growing Private Companies" и др. Очакванията ни са компанията да продължи бързия си растеж, въпреки че темповете може да се забавят, тъй като базата вече е висока. По-умерените очаквания са за ръст от над 20% в следващите години.

Колко е "гладен" за кадри ИТ сектора в България и Европа? Как ще се реши този проблем?

IT секторът се развива изключително динамично през последните години и затова в световен мащаб има "глад" за кадри. В тази връзка една от основните цели на BULPROS е да подкрепя и развива различни инициативи, като важна част от тях са свързани с образованието и кариерното развитие на младите професионалисти. Технологиите се развиват много по-динамично и за образователните институции е трудно да се адаптират. Затова е важно да има силно партньорство между образованието, бизнеса и неправителствените организации.

В този контекст BULPROS си сътрудничи с различни образователни институции, например Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет (ТУЕС), "Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации" в Бургас, Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и т.н.

Друга стъпка за справяне с предизвикателството с човешкия ресурс, която BULPROS предприе, е инвестиране в нови офиси в Пловдив и Бургас. Задължителна част от политиката за справяне с липсата на достатъчно кадри е създаване на достатъчно добра среда, която да мотивира българите в чужбина да се завърнат и да продължат кариерното си развитие тук. Също така можем да привлечем кадри от други нации, включително такива извън Европейския съюз.

Ивайло Славов е силно ангажиран с развитието на IT и аутсорсинг сектора в България

Източник: Българска аутсорсинг асоциация

Ивайло Славов е силно ангажиран с развитието на IT и аутсорсинг сектора в България

От колко служители се нуждае BULPROS, за да продължи да расте с настоящите темпове? Хора с какъв профил и умения са Ви нужни?

Към момента търсим около 300 професионалисти с различен профил и умения, които да се присъединят към компанията и да се развиват успешно заедно с нея.

Какви предизвикателства очаквате пред BULPROS и българския ИТ сектор в следващите 2-3 години?

От една страна, предизвикателството с кадрите ще е приоритет. От друга, няколкото последователни години на бурен растеж обуславят необходимостта от стратегия за справяне с него и запазването му.

Имате множество клиенти от цял свят. Колко са важни за компанията българските клиенти?

Всеки един клиент е важен. В България клиенти са ни едни от най-големите компании от банковия и застрахователния сектор, партнираме си и с големите технологични организации.

Заплатите в ИТ сектора са любима тема в публичното пространство. Те ли са най-големият магнит за привличането на кадри в тази индустрия?

Заплатата е само част от мотивацията на служителите. Други важни неща за високите нива на ангажираност са проектите, отношенията в екипите, възможността за развитие, атмосферата. В тази връзка развиваме разнообразни програми за професионално израстване на служителите, вътрешни инициативи за споделяне на знание и т.н. Горд съм, че основното ядро от хора на мениджърски позиции са още от първите години на създаване на компанията. Благоприятната работна среда също е много важна.

Над 48 000 души в аутсорсинг сектора у нас получават средна заплата от 2400 лева

Над 48 000 души в аутсорсинг сектора у нас получават средна заплата от 2400 лева

До 2020-а година заетите в бранша ще са повече от 60 000

През 2019 г. BULRPOS планира откриването на иновативен и енергийно ефективен офис в рамките на Бизнес парк София, който ще се простира на 10000 кв. м, в чиято стратегия за изграждане е вплетена и идеята за разнообразни активности за обучение, развитие и мотивиране на служителите.

Разширявате се и в други големи български градове. Има ли достатъчно ИТ таланти в градовете извън София, Пловдив, Варна?

Освен в София, BULPROS развива офиси в Пловдив, Варна и Бургас, тъй като те имат потенциал от гледна точка на образовани кадри, наличие на офис сгради и добри условия за бизнес. Да, има IT таланти, но също така инвестираме в развитие и обучение на професионалисти, които искат да се занимават с това.

В България често се говори за иновации. Достатъчно иновативна ли е българската икономика? Какво й липсва?

В България имаме всички условия да се превърнем в център за създаване на продукти и услуги с добавена стойност, ако се реализира фокусирана и целенасочена политика, съвместно между бизнеса и държавата.

Какво е мнението ви за криптовалутите и технологията блокчейн? Бихте ли вложили пари в тях?

Аз самият винаги съм вярвал в концепцията за блокчейн технологии. За мен възможностите за осъществяването на peer-to-peer (p2p) търговски и бизнес взаимоотношения ще бъдат в основата на множество иновации и трансформации в бъдещето. Никога не съм инвестирал в криптовалути, защото този начин на плащания и търговски обмен не ми се струва достатъчно сигурен и перспективен, а аз самият рядко залагам на силно спекулативни неща.