Десетки милиони левове и стотици работни дни са спестени от е-услугите в държавната администрация. това обявиха от Института за пазарна икономика (ИПИ), след направен мониторинг на четири проекта по "Административно обслужване и е-управление", финансирани по оперативна програма "Добро управление". 

"Оценените проекти на практика засягат всички активни компании в България - 412 000 нефинансови и 4300 финансови предприятия през 2021 г., по данни на НСИ, както и граждани - българи и чужденци, които ползват услугите на българската администрация - общо 499 административни структури, и широк кръг заинтересовани страни - ползватели на отворени данни, неправителствени организации, журналисти и асоциации", заяви Светла Костадинова - изпълнителен директор на ИПИ.

Икономистите формулираха 6 ефекта от електронните услуги за бизнеса:

  1. Напредването на процесите и организацията за е-управление дават резултат от "ден първи".
  2. Положителните ефекти се отнасят за всички страни на процеса - администрация, граждани, бизнес.
  3. Дори (и най-вече) в трудни периоди този подход за оптимизация работи.
  4. Финансовите инвестиции за реализиране на проектите не са значителни, но ползите са огромни и дългосрочни.
  5. Отчетените позитивни ефекти включват спестено време и разходи за бизнеса и гражданите, ускоряване на стопанската активност, повишаване на предвидимостта и надеждността на услугите, разкриване на възможности за нови и по-ефективни бизнес модели, промяна в начина на организация на дейността.
  6. Значителни вторични ефекти за администрацията - активизиран процес по вътрешна оптимизация, досег с отворени данни и развитие след това, възможност за аналитични дейности, които да идентифицират следващите лесни и по-дългосрочни стъпки за подобряване на административното обслужване, по-добро управление на рисковете
Дигитализацията на българското общество върви с наистина бързи темпове

Дигитализацията на българското общество върви с наистина бързи темпове

проф. Георги Димитров, член на борда на Evrotrust Tehnologies, пред Money.bg

Реализираните проекти ще се отразят на позицията на страната ни в редица международни сравнения, оценяващи електронното управление и бизнес средата, категорични са експертите от ИПИ.

"Например, за периода 2015-2022 година минималното общо спестено време на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Министерството на електронното управление надхвърля 12,3 хиляди години. Само за 2021-а консервативните оценки за реализираните спестени разходи на бизнеса и гражданите надхвърлят 210 милиона лева", обясни Адриан Николов от ИПИ.

"За периода 2019-2022 година спестените разходи за администрацията от работата на Единния модел възлизат на поне 5,3 милиона лева", допълни икономистът.

Дигитализацията на услугите е довела до значително намаляване на случаите на укриване и неплащане на данъци

Екипът установява, че онлайн платформата на НАП спестява на гражданите и бизнеса 102 000 работни дни и разходи за 99,8 милиона лева за година, както и значителен ръст на разплащанията през портала и увеличена събираемост на приходите.

Подобен е и ефектът от участието в търгове през Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" от едноименната Агенция.

От Института за пазарна икономика допълват, че подаването на оферти за обществени поръчки е спестило 47 милиона лева разходи на бизнеса, а на етап сключване на договори - 12 милиона лева, в периода 2020-2021 година.