Европейската комисия (ЕК) планира мерки за привличане на €45 милиарда частно финансиране за технологични стартиращи компании, базирани на значителен научен или инженерен напредък, пише Reuters, цитирайки нов политически документ на ЕС. Предложенията имат за цел да помогнат на 27-те държави да настигнат САЩ, Япония и Южна Корея в авангардните технологии, рисковия капитал и финансирането на иновативни проекти.

"Приблизително €45 милиарда финансиране могат да бъдат отпуснати до 2025 година от неизползвани до момента източници на частен капитал, а разходите за листване на публичните пазари могат да бъдат намалени", се казва в документа.

В него пише още, че за компаниите ще бъде по-лесно и по-евтино да се листват на пазара съгласно Закон за листингите, който ще бъде предложен през втората половина на годината и който е част от Плана за действие на Комисията за съюза на капиталовите пазари (CMU), обявен през 2020 година.

България води на Балканите по бизнес климат за стартъпи,  два наши града са сред първите 1000 в света

България води на Балканите по бизнес климат за стартъпи, два наши града са сред първите 1000 в света

САЩ е на първо място

За да позволи на учредителите да запазят по-голям контрол след листването, законът може също така да предложи хармонизиране на правните режими, свързани със структурите на акции с двоен клас в целия Европейски съюз.

ЕК предлага още индекс за пол и разнообразие в иновациите и ще издаде насоки през първата половина на следващата година относно различните регулации, които биха могли да включват по-свободни разпоредби за иновативните проекти.