Известно е, че България няма силни позиции в износа на преработени селскостопански стоки и разчита основно на експорта на сурови продукти.

Но дали успява страната да търгува зърното си на изгодни цени?

Успокоение все пак носи фактът, че България договаря конкурентни цени при износа на зърно и това личи от приходите в хазната.

От анализ на sinor.bg за аграрната търговия през 2016 г. ясно се вижда, че средните котировки при износа на водещите култури - пшеница, слънчоглед и царевица, надхвърлят средните цени, по които тези култури са се търгували в Черноморския регион.

Специализираното издание прави сравнение между цените на пшеницата на украинските пристанища с тези, по които е изнесена българската пшеница, от което е видно, че родното зърно е продадено по-скъпо. През 2016 г. средните FOB цени за пшеницата на пристанищата в Украйна са били 152,8 евро на тон. В същото време средните цени, по които през миналата година е извършен експортът на българска пшеница, са 157,1 евро за тон.

Свръх печелившата култура през 2016 г. се оказва слънчогледът, защото от страната са изнесени 688 018 тона при средна цена от 538 евро за тон. В същото време средните цени, по които маслодайното семе се е търгувало на черноморските пристанища, са били 360,7 евро за тон.

Успешен за търговците е бил и експортът на царевица. През миналата година са изнесени над 1,3 млн. тона при средни цени от 165,2 евро на тон. В същото време продажбите при царевицата за Черноморския регион са ставали на цена от 150 евро в Русия и 153 евро за тон в Украйна.

И при рапицата отчитаме по-добри приходи. Изнесени са 574 259 т при средни цени от 381,4 евро, или общо приходите от тези продажби възлизат на 219 млн. евро. В същото време средните цени на рапицата в региона са се движели около 354 евро за тон.

Статистиката не дава данни за реалните изкупни цени на зърното от полето, но е видно, че българската продукция държи добро качество и цена. Известно е, че реколта 2017-а за пшеницата е с много добри показатели, затова и търсенето на родно зърно се очаква да запази тенденциите си от миналата година.