За първи път от началото на членството на България в ЕС българските евродепутати се консолидират в защита на общонационална позиция в подкрепа на розовото масло.

До това се стигна след изменения в регламента, инициирани от Европейската комисия през 2022 година, които предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат да са неблагоприятни за здравето.

ЕК обосновава намеренията си и с опасението, че попаднали в почвата, след употреба на козметични продукти например, те предизвикват и замърсяване на околната среда.

Индустрия за €75 милиарда: Българското розово масло влезе в регистъра за интелектуална собственост

Българският продукт, който става основна част от европейска индустрия за €75 милиарда

Секторът на географските означения има огромен принос за икономиката на ЕС

Позицията на България

В искането си българските евродепутати настояват да се запази сегашният режим за третиране на етеричните масла и да бъдат премахнати всички разпоредби, които биха довели до затруднения в дейността на българските производители и преработватели на етерични масла, включително на розопроизводителите и розопреработвателите.

Позицията на България е, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химични елементи, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация.

Снимка 490401

Източник: iStock

Това е така, защото съставът на розовото масло не е константен, а зависи силно от условията, в които виреят розите - метеорологичните особености, киселинността на почвите, честотата на валежите и т. н. Тоест, те са вещества с многобройни съставки, които в различни условия могат да варират като количество и наситеност.

На юнското заседание на Европейския парламент в Страсбург, българският евродепутат Атидже Алиева-Вел, която е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и на Комисията по заетост и социални въпроси, призова колегите си за осигуряване на устойчиво земеделие, за равни възможности и с равни субсидии.

Тя е моторът и на борбата на българските евродепутати срещу предложенията на Европейската комисия за изменения в класификацията на етеричните масла, които засягат производството на българското розово масло и го обричат на унищожение.

"Производството на етерични масла е чисто производство, можем спокойно да го наречем биоикономика и се надявам Комисията по околна среда да вземе разумното решение",заяви Атидже Алиева-Вел.

Производството на розово масло е традиционно за България, Италия, Испания и Франция. Промените биха засегнали не само розопроизводството, но и лавандуловото и други производства.

ЕС иска да забрани на Австралия да използва наименованието "българско розово масло"

ЕС иска да забрани на Австралия да използва наименованието "българско розово масло"

Брюксел иска да защити 408 имена на европейски храни и напитки