В условията на пандемията от коронавирус в последните месеци все повече компании дават възможности за по-гъвкаво работно време, а също така въвеждат по-малко часове заетост или по-кратка работна седмица. Според експерти е възможно ефектът от пандемията да доведе до по-бързото изчезване на традиционния 8-часов работен ден.

"Напоследък компаниите експериментират с продължителността на работните седмици и работните дни. Миналата година Microsoft в Япония изпълни пилотен проект, временно съкращавайки работната седмица с един цял ден. Изводите от този експеримент са доста обнадеждаващи: 4-дневната работна седмица доведе до увеличаване на производителността на работниците с впечатляващите 40%", посочват в свой анализ от международния лидер в подбора на кадри Adecco.

"Това, на което ни научи 2020 година и едновременно с това обори и най-големите скептици е, че не е необходимо работата да се извършва на определено място или в рамките на определени часове, за да бъде изпълнена успешно", обяснява д-р Ирина Йончева, която е мениджър "Човешки ресурси" в Adecco България.

"Бизнес светът трябваше да се адаптира към пандемичните изисквания и нашите наблюдения от българския пазар показват, че в момента 76% от компаниите предлагат по-голяма гъвкавост в работното време и възможност да работят от вкъщи, а 3/5 от компаниите позволяват на служителите да избират къде да работят", допълва тя.

От компанията отчитат, че при променените условия на работа, има увеличаване на производителността на служителите. Това показва глобално проучване, в което са били включени 8000 офис служители, мениджъри и изпълнителни директори в общо 8 държави, включително САЩ, Япония, Германия и Италия. Според него производителността е нараснала с 31%.

Експертите посочват, че това се дължи на няколко фактора. На първо място е по-голямата автономия за служителите. 76% от анкетираните казват, че имат частичен или пълен контрол върху работния си график. Това е увеличение с 21% спрямо нивата преди пандемията.

Успоредно с това резултатите показват, че търсенето на по-голяма гъвкавост в работата се е увеличило. 75% от служителите заявяват, че биха искали да запазят гъвкавост по отношение на работното време и графика си, както и как и от къде могат да работят.

Всеки втори от трима работещите родители (67%) биха оценили, ако работодателят им се приспособи към нуждите и грижите за децата им тази непредвидимо развиваща се пандемия.

Успоредно с това две трети от компаниите са съгласни с идеята, че договорите на служителите им трябва да бъдат по-обвързани с постигнатите от тях резултати, а не толкова с отработените часове.

"В резултат на това разбиране, споделено и от работодателите и от служителите, скоро може да се очаква промени в продължителността на нашите работни дни или седмици, като търсеният резултат от всички ще е подобрена производителност", обобщават от Adecco.