Забавяне на кредитирането, нарастване на необслужваните заеми и в резултат на това - увеличаване на лихвите по новоотпусканите заеми. Успоредно с това тенденцията за плавно увеличаване на депозитите въпреки ниската доходност по тях ще се запази и в следващите месеци. Това прогнозират от Българската народна банка (БНБ) в своя първи "Икономически преглед" за 2021 година.

Слабия темп на растеж при кредитирането през първите месеци на годината се обуславя, както от забавяне в търсенето, така и на предлагането. При заемите за нефинансовите предприятия и домакинствата през второто и третото тримесечие се очаква тази тенденция да се запази и да се разшири под влияние на постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити.

Междувременно от БНБ посочват, че с изтичането на мораториума върху плащанията по заеми след удължаването му се очаква повишаване на дела на необслужваните кредити. Това от своя страна "вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новите кредити". Последните актуални данни на финансовата институция за лихвените проценти към април сочат, че вече има покачване нагоре за лихвите по кредитите за бизнеса.

Лихвите по кредитите за бизнеса тръгнаха нагоре

Лихвите по кредитите за бизнеса тръгнаха нагоре

Потребителските заеми поевтиняват

"Резултатите от Анкетата за кредитната дейност на банките дават признаци за потиснато търсене на кредити за инвестиционни цели и намаляване на търсенето на потребителски кредити в условията на запазваща се несигурност по отношение на бъдещото развитие на макроикономическата среда, при продължаващо затягане на кредитните стандарти и условия от банките през четвъртото тримесечие на 2020 г. Най-вероятно тези тенденции се запазват и през първите два месеца на тази година", посочват от БНБ.

"Кредитът за домакинствата също продължи да следва тенденция на забавяне и към февруари 2021 година възлезе на 6,3% (6,6% в края на 2020 година). По-ниски темпове на нарастване бяха отчетени както при потребителските, така и при жилищните кредити", се казва още в икономическия преглед.

Междувременно в резултат на отлагане при потреблението на определени стоки и услуги, както и на фона на по-ограничена инвестиционна активност при бизнеса, в началото на 2021 година растежът на депозитите се е ускорил.

От БНБ прогнозират, че през второто и третото тримесечие на годината темповете на растеж на влоговете да се запазят сравнително високи.

Инфлацията ще продължи да расте поне до есента

С възстановяването на активността след най-тежките месеци на пандемията и на фона на все още засегнатите вериги за доставки, в световен мащаб се наблюдава нарастване на цените. В България през март годишната инфлация се ускори до 0,8% в сравнение с края на 2020 година. Като основна причина за това от БНБ посочват пика в международните цени на петрола.

"В най-голяма степен за това допринесе свиването на отрицателния принос при енергийните продукти в резултат от силната възходяща динамика на международната цена на петрола на годишна база. Базисната инфлация се повиши спрямо края на предходната година поради отслабване на тенденцията към поевтиняване на нехранителните стоки, както и поради косвени ефекти от поскъпването на горивата", посочват от финансовата институция.

Основният въпрос за анализаторите в световен мащаб сега е дали повишаването на инфлацията ще бъде с временен ефект, който ще отшуми до края на тази година или ще се превърне в по-дългосрочна тенденция на пазара. Според БНБ у нас тя ще продължи да нараства поне през следващите месеци.

"През второто и третото тримесечие на 2021 година очакваме плавно ускоряване на инфлацията, което отразява най-вече очакванията ни за възходяща динамика на международните цени на храните и петролните продукти през този период спрямо края на 2020 година", прогнозират от банката.